red. og opdat. 23-08-2023

Nærdødsoplevelsen

Nedenstående er en sammenfatning af 50 nærdødsoplevelser udvalgt fra 150,

som Raymond A. Moody havde indsamlet til sin første bog: "Livet efter livet".

Ikke alle elementer indgik i de 50 oplevelser.

Nogle havde kun få, andre flere, men ingen havde alle elementer.

Disse "tidlige" (før 1975) beskrivelser er vigtige,

da der på det tidspunkt var yderst få beskrivelser

af nærdødsoplevelser i medierne.

Disse mennesker kan da i langt de fleste tilfælde

ikke være præget af dette, når de beskrev deres oplevelser.

---------------

Et menneske er ved at dø, og da det når til et punkt af den største fysiske lidelse, hører det sig erklæret død af lægen.

Det begynder at høre en ubehagelig støj, en høj ringen eller summen. 

eks.:

"Hørte jeg, hvad der lød som ringlende klokker langt borte, som førte vinden lyden med. Det lød som japanske vindklokker."


Samtidig mærker det, at det bevæger sig hastigt gennem en lang mørk tunnel, mørk dal eller mørkt tomrum.

eks.:

"Jeg befandt mig i en tunnel - en tunnel bestående af koncentriske   cirkler."


Derefter befinder det sig pludselig udenfor sit egen krop, men stadig i de umiddelbare fysiske omgivelser og det ser sin krop på afstand, som var det tilskuer. 

eks.:

"Så ligesom svævede jeg omkring halvanden meter over gaden, cirka fem meter fra bilen, vil jeg tro og jeg hørte ekkoet af sammenstødet dø hen. Jeg så folk komme løbende til og trænges om bilen, og jeg så min ven komme ud af bilen, åbenbart i en tilstand af chok..."


Det betragter genoplivelsesforsøgene fra dette usædvanligt gunstige sted og befinder sig i en tilstand af følelsesmæssigt kaos. 

eks.:

"Lægerne og sygeplejerskerne hamrede på min krop i et forsøg på at få livsfunktionerne i gang og få mig til bevidsthed og jeg blev ved med at prøve at sige: Lad mig være...”


Efter nogen tid genvinder det fatningen og vænner sig mere til sin besynderlige tilstand.

Det bemærker, at det stadig har et "legeme", men at det er meget forskelligt fra og har helt anderledes evner end den fysiske krop, det har ladt bag sig.

eks.:

”Jeg husker, da jeg blev kørt ind i operationsrummet og de næste par timer var den kritiske periode.

I løbet af den tid blev jeg ved med at glide ud og ind af min fysiske krop, og jeg kunne se ned på den lige ovenfra.

Mens jeg gjorde det, var jeg stadig i en krop – ikke en fysisk krop, men noget som jeg bedst kan beskrive som et energifelt.

 Hvis jeg skulle udtrykke det i ord, ville jeg sige at det var gennemsigtigt, et åndeligt væsen i modsætning til et materielt.

Men det havde afgjort forskellige legemsdele.”

Snart begynder der at ske andre ting. Andre kommer det i møde for at hjælpe det.

Det skimter ånder af slægtninge og venner som tidligere er døde. 

eks.:

”Flere uger efter jeg næsten døde, var en god ven af mig, Bob, blevet dræbt.

I det øjeblik jeg kom ud af min krop, havde jeg en fornemmelse af, at han stod lige ved siden af mig...

Jeg så ham ikke som en fysisk krop. Jeg kunne se ting men ikke i fysisk form og alligevel lige så tydeligt – hans udtryk og alting...

Det var sådan en slags klar krop og jeg kunne sanse hver eneste del af den – arme, ben og så videre – men jeg så den ikke fysisk."

En kærlig ånd af en art som det aldrig tidligere har mødt - et lysvæsen dukker op foran det.

Dette væsen stiller det, uden ord, et spørgsmål, for at få det til at vurdere sit liv og hjælper det dermed ved at vise det en panoramisk genspilning af de større begivenheder i dets liv.

eks.:

”Da lyset kom, var jeg først ikke sikker på, hvad det var der skete, men så spurgte det, ligesom spurgte mig om jeg var rede til at dø.

Det var som at snakke med et menneske, men der var ikke noget menneske.

Det var lyset, der talte til mig men med en stemme.

Nu tror jeg, at den stemme der talte til mig faktisk forstod, at jeg ikke var rede til at dø.

Ser du, det var bare en form for at prøve mig mere end noget andet.

Men fra det øjeblik lyset talte til mig, følte jeg mig virkelig godt tilpas – tryg og elsket.

Den kærlighed der kom fra det er simpelthen ikke til at forestille sig, ubeskrivelig...

Det havde også humoristisk sans – afgjort."


På et tidspunkt opdager det, at det nærmer sig en slags barriere eller grænse, der øjensynligt repræsenterer skellet mellem det jordiske og det næste liv.

Men det føler, at det må tilbage til Jorden, at dets dødsøjeblik ikke er kommet.

Derefter forenes det igen med sin fysiske krop og vågner op.

Senere forsøger det at at fortælle andre om sin oplevelse,

men har vanskeligt ved det.

For det kan ikke finde passende ord til at beskrive disse hændelser.

Det opdager også, at andre gør grin med dets oplevelser.

Så det holder op med at fortælle om det.

Men oplevelsen påvirker alligevel dets liv dybt - især dets

anskuelser om døden og dets forhold til livet.

Svar på Howard Storms spørgsmål under dennes nærdødsoplevelse:

 "Jeg spurgte dem, hvilken religion, der var den bedste." 

"Den bedste religion er den religion, der bringer dig tættest på Gud."

Svar til Beatty Eadies spørgsmål under dennes nærdødsoplevelse:

"Jeg ville vide, hvorfor der var så mange kirker i verden. Hvorfor gav Gud os ikke kun én kirke, én ren religion?

Svaret kom til mig med den reneste forståelse":

Hver af os, fik jeg at vide, er på forskellige niveauer af åndelig udvikling og forståelse.*

Hver person er derfor forberedt på et forskelligt niveau af åndelig viden.

Alle religioner på Jorden er nødvendige, fordi der er mennesker, der har brug for det, de lærer.

*Ang. reinkarnation og nærdødsoplevelser

Nogle nærdødsoplevere tror på reinkarnation andre ikke.

Dette ændrer intet ved ægtheden af disses oplevelser. (jd)

  ----------

TV2:

DR

Youtube (video):

  ----------

Andre bøger om nærdødoplevelser:

Artikler:

Meget mere om nærdødsoplevelser: