Jeres Bevidsthed er jeres Sandhed!

 

 

dikteret 2000-2001

overs. 2019.2

 

 

 

Kristus siger:

Tiden er nu helt sikkert kommet, hvor I skal få fortalt Sandheden om "synd" og menneskelig adfærd og hvad menneskene i øjeblikket gør mod verden og mod dem selv - 

betinget af, at I fuldt ud har forladt de ældgamle myter i form af religiøse doktriner og nu er ivrige, modtagelige og gerne åbner jeres hjerter fuldstændigt til tilværelsens virkelighed.

Hvis I ikke er nogen af disse ting, så giver det jeg har at sige, ingen mening for jer.

Tro mig - I kan ikke blande jeres gamle religiøse opfattelser med tilværelsens Sandhed.

Hvis I forsøger at gøre det, kan I være sikre på, at I ikke ser Sandheden, men kun jeres egen tilpasning af det, I tror I har fået ud af disse sider.

Hvis I fortsætter med at søge efter tilværelsens Sandhed, men forbliver delte i overbevisning, kan I fortsætte med at søge med store omkostninger for jer selv splittet af ubeslutsomhed, frygt og fortsat manglende evne til at opfatte den sande betydning af den nye undervisning.

Jeres voksende opfattelser vil være delvist uklare ved "budskaber", som dukker op som følge af jeres gamle bevidste og ubevidste sindstilstande.

I indser måske ikke den enorme betydning af et sådant problem på nuværende tidspunkt, men det er et enormt problem, fordi jeres nuværende dybe trosopfattelser er jeres nuværende sandhed, hvorpå I konstruerer jeres daglige liv. De er jeres virkelighed.

Overbevisninger og stærke trosopfattelser kan være fuldstændig illusoriske, men hvis I fuldt ud tror på dem i jeres underbevidsthed, bliver de fuldstændig virkelige for jer.

Ligegyldigt hvor overbevisende de nye ideer er, der modsiger jeres trosopfattelser, vil jeres bevidsthed blive splittet og vil forårsage et enormt ubehag - selv fortvivlelse for jer.

 Husk - jeres bevidsthed er strukturen, hvoraf I skaber jeres liv.

Denne bevidsthedsstruktur er grundlaget for ethvert svar på alt, hvad der sker i jeres mentale, følelsesmæssige og fysiske liv.

Jeres bevidsthed er jeres virkelighed.

Denne erklæring kan udtrykkes på to måder, begge er tilværelsens sandhed.

Jeres bevidsthed skaber jeres virkelighed, uanset hvad de faktiske fakta om jeres jordiske liv må være.

Da menneskene troede på, at jorden var flad, var de bange for at vove sig for langt til havs, for at skibet ikke skulle falde ud over kanten.

De mennesker, der troede på en flad jord levede efter denne tro.

Da Galileo sagde, at jorden var rund, ansås han for en kætter, men hans opfattelse af "jordens rundhed" gjorde det muligt for søfarende at få et nyt syn på verden og drog ud for at opdage, hvad der lå på den anden side af havet.

 Det krævede en ændring i deres trosopfattelse at gøre det muligt.

Side 26


I er i en lignende stilling med hensyn til disse Breve.

De mennesker, der affærdiger og latterliggør dem,

er som de mennesker, der troede på en flad jord og var bange for at falde ud over kanten, hvis de sejlede for langt mod vest eller øst fra deres eget nærområde.

Deres horisonter blev alvorligt begrænset af deres falske trosforestillinger.

Sådan er horisonterne for de mennesker, der tror på at verden er fast, også alvorligt begrænset.

Dag efter dag klager de og sørger over de ulykker, der er kommet over jorden og tror på, at der ikke er nogen muligheder for at undslippe dem.

Men de mennesker, der kan forstå og byder Sandheden om Bevidsthed velkommen, som jeg for tiden giver til verden,

er som de, der opfattede, at det at rejse på havet kunne foretages ubegrænset i alle retninger forudsat, at de havde vilje til at påbegynde en sådan rejse.

Derfor er jeres bevidsthedstilstand den vigtigste overvejelse i jeres liv ... ikke jeres relationer eller ejendele eller position i livet.

Plej jeres bevidsthed og velsignelse i alle aspekter af jeres liv vil følger efter.

Med jeres bevidsthed nærer I jer selv med indre kærlighed og harmoni, glæde og skønhed, selv i slummens bag-gader.

Med en sådan bevidsthed vil I finde jer selv fjernet fra slummens gader til nogle omgivelser i overensstemmelse med jeres indre selv.

Sådan klatrer i ud af ubehagelige omstændigheder.

Af det foregående bør I nu kunne se, at det kun er jer selv, der skaber "kvaliteten" af jeres indre verden, uanset om I eksternt befinder jer i et fængsel eller som kommandør på et slagskib!

Og igen kan I forbedre jeres omgivelser ved til dem at udstråle livs-kraften, der animerer jeres tænkning.

Og igen, jeres bevidsthed er jeres virkelighed

- ikke jeres mand eller kone, børn, hjem, have, ejendele, kvalifikationer, arbejdsplads, venner.

For uanset hvilken placering jeres nærmeste og jeres ejendele optager i jeres bevidsthed - på godt eller ondt - udgør de kun jeres personlige opfattelse af dem.

Disse menneskers "virkelighed" er ikke rigtig kendt af nogen.

Ingen har adgang til den medfødte godhed gemt i en tilsyneladende negativ karakter.

Omvendt aner ingen de skjulte drifter og ønsker i et tilsyneladende tiltalende menneske.

Jeres ydre liv indvirker kun på jeres bevidsthed.

Det gør ikke - kan ikke - skabe eller bestemme jeres bevidste reaktion.

I er "skaberen" af jeres reaktion. jeres skabelsesform afhænger helt og holdent af jeres dybeste opfattelser og overbevisninger vedrørende tilværelsen.

Desuden kan I til enhver tid vælge gradvist at afvikle jeres tidligere indre verden for at skabe et mere harmonisk indre rige af stadig forøget kærlighed, vitalitet og glæde, selv om jeres ydre '"objekter" - mennesker eller ejendele forbliver de samme.

Den åndelige kraft i "jeres bevidsthedsstruktur" vil udstråles og absorberes af mennesker, planter og mursten og mørtel i jeres nærhed.

Der vil ske klare ændringer og forbedringer i alt, hvad der er indenfor jeres omgivelser.

Det er jeres skæbne i dette liv - eller fremtidige liv - at komme frem til denne hele og fuldstændige indsigt.

Når I gør det, vil I betræde vejen mod selv-mestring og fortsætter derefter gradvist med at gå videre til at blive en sand mester over jeres menneskelige bevidsthedsverden gennemstrømmet og assisteret af GUDDOMMELIG BEVIDSTHED.

 

Læs hele Brev 6

her

 

 

dikteret 2000-2001

overs. 2019.1

*************************************************************

2000 CHRIST'S LETTERS, www.christway.co.za

NB Jeg anbefaler i dette Brev, som I de andre, at man i tvivlstilfælde læser den engelske originaltekst! (o.a.):

 til downloading i pdf format:

OBS Hvor der i Kristusbrevene og de tilknyttede artikler

er en generel kritisk beskrivelse af kristne/kristendommen,

jøder/jødedommen, muslimer/islam, mænd, kvinder m.v.

gælder denne beskrivelse kun de, der i praksis passer ind i det beskrevne.

Ingen kristen, jøde, muslim, mand, kvinde m.v.

bør føle sig ramt af disse kritiske beskrivelser,

hvis de rent faktisk ikke passer ind i beskrivelsen.

Læs også i den forbindelse:

Oversætters bemærkninger