red.  20-01 2021

Har vi levet før?
 

bliver belyst ved eksempler
på børns og voksnes mulige
erindringer om tidligere liv,

"Hver fjerde dansker tror på reinkarnation"

(Følg link under Undersøgelser)

Reinkarnation:

(latin) re=gen, inkarnation=legemliggørelse

Den forestilling, at et menneskes sjæl

efter døden får et nyt legeme.