22-03 2021

red. 29-04 2024

 

Vision

 

 

1

Kvinden fra Valdres

"Det var som om et kort blev rullet ud foran mig. Jeg så det med mine naturlige øjne.*

På kortet var alle verdensdele indtegnet. Jeg lagde mærke til Europa, Skandinavien og Norge.

Det, jeg fik at se, var foreteelser i tiden før, Jesus kommer igen**, og den tredje verdenskrig*** bryder ud....."

Kvinden fra Valdres

(Det øvrige indhold på linket står jeg ikke nødvendigvis inde for.)

 

* Synet kan opfattes som om det ses med de fysiske øjne, da det indre syn midlertidligt tager over.

eks.: Martinus:

"Vi vil nu - ikke med det fysiske syn, men med åndens øjne - se ned gennem to årtusinder.'

Påske

 

**Jesus kommer dog ikke igen fysisk, men gennem budbringere og i den enkelte illustreret:

"Jeg profeterede, da jeg var på jorden, at tiden ville komme,

da jeg ville vende tilbage som "lynnedslag fra øst til vest over himlen".

Dette var en grafisk beskrivelse af den måde, jeg arbejder på i øjeblikket."

Kristusbrev 7 side 4

 

"som lynet kommer fra øst og lyser helt om i vest"

(Matthæus kap. 24, vers 27)

  ***en ægte  vision/profeti er i tilfælde af  beskrivelser af katastrofelignende foretelser for det meste et værste scenarie, der kan  gå i opfyldelse, men kan formindskes, udskydes eller endda helt undgås, hvis menneskene på den ene eller anden måde har forbedret sig. Altså begyndt at erstatte hævn med tilgivelse og elske sin næste.

 

Læs:

Livets retfærdighed

Det levende væsens skæbnebuer

Syndernes forladelse

 

 -------------------

 

Læs i forbindelse med "Kvinden fra Valdres" også:

Martinus: Kristi genkomst

Martinus: Verdensaltets grundtone alkærligheden

Sandhed

 

Læs også:

Kristusbrev 1

 

Siden "Vision/links",

overskrift:

"3. verdesnskrig?,

med links til artikler fra diverse danske nyhedsmedier fra perioderne

(22-04 21 til og med 30-06 2021) og (16-11 2021 til og med 12-01 2022)

slettet d. 20.03.2022.

Da jeg bortset fra links på denne side

ikke fremover ønsker at fokusere på dette emne

på "Det evige Liv".

 

Se i øvrigt:

 Fatima profeti

 

 

NB

I øvrigt er hovedreglen i denne fase af menneskets udvikling,

at et land må have et forsvar af en styrke,

der kan anvendes til at forsvare dette,

men ikke til at angribe andre.

 

Heraf følger naturligvis,

at ingen lande må angribe andre.

 

 

 

2

Høst

Det er høstens tid her i denne periode for Jorden og alt, der har sit liv på den, herunder menneskeheden, fra det enkelte menneske, grupper af mennesker, nationer, forbund af nationer til hele Jordens befolkning.

Dette vil udløse en høst/karma af tilsvarende omfang, der ofte indledes af "hjerters hårdhed".

At Gud skulle have nogle favoritter blandt mennesker og derved opdele mennesker i de "gode" og de "onde" er ønsketænkning skabt af mennesker med ego-domineret bevidsthed.

At nogle lande har været udvalgt igennem tiden skyldes at en mindre gruppe i disse har været lidt foran andre i perioder. Det gælder f.eks Israel (1. Mosebog. vers 10-15) samt USA (Howard Storm- forudsigelse).

Da tiden kom for Jesu fødsel, var der dog en ganske lille procent af mennesker blandt jødefolket, der var begyndt at være modne for en lidt bedre og mere human fortolkning af livet end den, de igennem den autoriserede jødiske fortolkning af livet var vant til.
 Den Intellektualiserede Kristendom, stk. 43.

Se også "Danmark/Skandinavien herunder!

 

Gudsgnisten (den udødelige sjæl) i hjertet har vi i øvrigt alle

("Guds Rige er inden i jer")

og derfor elsker Gud alle lige meget.

At nogle blot har en lille gnist og et tilsvarende større ego

og andre en større gnist/flamme og tilsvarende mindre ego/intet ego (Mestre) ændrer ikke ved dette.

De  sidstnævnte er ikke mere værd for Gud men blot længere i vores nuværende udviklingscyklus.

Efter mange lidelser, selvpåført via karma, vokser den lille gnist efterhånden.

De værste af de såkaldte bukke* vil dog her i de såkaldte "sidste tider" eller "dommedags"-periode

blive genfødt på andre planeter uden erindring om deres tidligere liv her på Jorden.

Ingen gnist, intet liv!

Presserende budskab fra Kristus

*»Fårene« og »bukkene«

 

Ud over at være alkærlig er Gud også retfærdig, da karma/så-høst -loven: "Som du sår skal du høste" er en integret del af den fysiske skabelse. At det af og til kan føles uretfærdigt, kan skyldes, at karmaens tilbagevenden kan være fra et tidligere liv og/eller karmaen kan være gruppe-/verdenskarma.

Desuden har menneskene ligeledes fået fri vilje moderet i forhold til deres aktuelle udviklingsstade.

At vi alle ligeledes har det evige liv levet i diverse former og niveauer

i et såkaldt spiralkredsløb fuldender denne geniale skabelse.

Læs også:

Livets retfærdighed

Det levende væsens skæbnebuer

Syndernes forladelse

Spiralkredsløbet


Læs i øvrigt Guds love åbenbaret af Kristus i Det Nye Testamente sidst i artiklen!

Når disse love efterhånden bliver grundlaget for vores daglige liv er vi nået langt! 

Så/høst-karma

Alkærligheden

 

3

Danmark/Skandinavien

 

I marts 1978 sagde Martinus i en tale til sine medarbejdere:

 

 "Her i Skandinavien har vi det bedst. Det er det bedste sted på hele jorden. Her er vi mest beskyttet, og her kommer impulserne fra de kosmiske verdener. Det er her den kosmiske bevidsthed er blevet åbenbaret og skulle åbenbares for menneskene. Her er de mennesker, som er modtagelige, og efterhånden vil det gå ud til mange flere over hele verden, når det nu bliver givet fri af forsynet." (Kosmos, nr. 3/2004)

 

Martinus Institut

 

Martinus

 

 ---------

 

I forbindelse med en mulig 3. verdenskrig udløst af en invasion af et land*, vil Danmark/Skandinavien være delvist beskyttede*, som under 2. verdenskrig, bl.a. fordi vi er udvagte til at stå for udbredelsen af "Det Tredie Testamente" til resten af verden, en del af Kristi genkomst, som jo ikke er fysisk.

* Se også i den forbindelse: Om Skandinavien

 

Iflg. Martinus skyldes det nok bl.a. (sagt lidt humoristisk), at vi er blandt de lande, der er mest materialistiske.

Derfor kunne han for det første få fred til at skrive "Det Tredie Testamente" og da vi var blandt de, der var længst nede i materialismen, ville vi forhåbentlig være blandt de første til at komme ud af den igen!

 

Hvorfor så kun delvis beskyttet?

Grundet overforbrug, materialisme m.v. begyndende i 50'erne og siden gradvist forstærket til nu, vil der dog iflg. Martinus sandsynligvis i en periode bl.a. blive tale om varemangel herunder fødevaremangel.

Deltagelse i diverse krige siden Martinus levede har nok heller ikke gavnet.

Men det ændrer dog intet ved, at vi stadig er udvalgt og delvist beskyttet!

 

(så/høst-karma)


Vi vil snart opdage at vores tro på, at vi sagtens kan klare os uden Gud er en illusion!         

Vi vil da gradvis forlade denne nuværende materialistiske tidsalder.

 ---------

Guldalderperioden

(ca. 1800 - 1850)

I 1800-tallet havde vi den såkaldte "Guldalderperiode" inden for alle kunstarter og videnskab, hvor en gruppe "ældre sjæle" (i dette kredsløb) var inkarneret og hvor troen blandt disse på, at Gud er i alt var udbredt og disse var da bannerførere og eksempler for mange i den øvrige befolkning og sådan vil det i endnu højere grad være i den kommende, hvor der ligeledes er og bliver født "ældre sjæle".

 Guldalderen

(Materialismens tidsalder:

o. 1850 -  )


---------

12-07 2023

red. og opdateret 04-08 2023


Guldalderen


"Guldalderen begynder nu"!


(Givet som en impuls fra den åndelige verden

(markeret ved 18-20.000 lyn over Danmark i nat!)

----

Da vi herefter har den fulde støtte fra den åndelige verden,

har vi nu mulighed for i de kommende år i fællesskab

at opbygge denne nye Guldalder på det fysiske plan.

                                                        Vision:                                     d. 19-01 2023


Dannebrog daler ned over Danmark

En ny gylden tidsalder

En ny gylden tidsalder vil i de kommende årtier/århundreder kunne skabes

på stadigt højere niveauer med alle som medskabere!

Læren indeholdt i "Det Tredie Testamente" og "Kristusbrevene"

vil da i et demokratisk land bestående af mennesker født med fri vilje*

kunne udgøre en væsentlig del af den  åndelige inspiration

ved opbyggelsen af denne guldalder i alle lag af samfundet. 

 

Vi vil da efterhånden erkende at vi har gudsgnisten i vore hjerter

og vi dermed alle er lige for Guddommen/Gud,

men alligevel unikke individer med hver sin personlighed

 

og vi vil ligeledes erkende,

at vi ud fra vores tanker, følelser

og tilknyttede forestillingsevne

kan skabe

og med denne evne gøre en positiv forskel for os selv og vores omgivelser

og vi vil erkende at Gudsriget er indeni og omkring os!


*Derfor de store problemer vi har her på Jorden! (læs evt. "Høst" herover)---------

 

 

4

 

Guds love

 

Åbenbaret af Kristus i "Det Nye (2.) Testamente"

og begrundet af Martinus i "Det 3. Testamente"

 

”Du skal elske Herren din Gud af hele dit hjerte og af hele din sjæl og af hele dit sind og af hele din styrke."

 

og

 

"Du skal elske din næste som dig selv.

Intet andet bud er større end disse."

 

Markus kap. 12 vers 28-34

 

og

 

Da kom Peter til ham og spurgte: »Herre, hvor mange gange skal jeg tilgive min broder, når han forsynder sig imod mig? Op til syv gange?« Jesus svarede ham: »Jeg siger dig, ikke op til syv gange, men op til syvoghalvfjerds gange.

 

Matthæus kap. 18 vers 22

 

Det vil sige altid!

 

Dette gælder også sig selv!

 

og endelig

 

"Døm ikke, for at I ikke selv skal dømmes. For den dom, I dømmer med, skal I selv dømmes med, og det mål, I måler med, skal I selv få tilmålt med. Hvorfor ser du splinten i din broders øje, men lægger ikke mærke til bjælken i dit eget øje?"

 

Matthæus kap. 7 vers 1-5

 

 så/høst karma

 ------

 

Skatten i himlen

"Saml jer ikke skatte på jorden, hvor møl og rust fortærer, og hvor tyve bryder ind og stjæler. Men saml jer skatte i himlen, hvor hverken møl eller rust fortærer, og hvor tyve ikke bryder ind og stjæler. For hvor din skat er, dér vil også dit hjerte være."

------

 

”Jeg selv kan intet gøre, det er Gud i mig, der kan gøre alt!”

vil blive erkendt, tænkt og sagt af mange.

Da farisæerne spurgte Jesus, hvornår Guds rige kommer, svarede han: »Guds rige kommer ikke, så man kan iagttage det; man vil heller ikke kunne sige: Se, her er det! eller: Se dér! For Guds rige er midt iblandt jer.*«

(Lukas kap. 17 vers 21)

*Den korrekte oversættelse er Guds rige er inden i (gnisten/sjælen i hjertet) og iblandt os (ikke kun iblandt os).


Læs i den forbindelse artiklen:

Guds medskabere