opdateret d. 27-04-2023Livslovene

                                   Carl Bloch

Den vigtigste livslov er:

 Den gyldne regel

 "Elsk din Gud over alle ting og din næste* som dig selv"

(Mattæus evangeliet  kapitel 22, 37-40)

At du skal:

"Elsk(e) din Gud over alle ting og din næste* som dig selv

 skyldes, at Gud er i os alle og vi er alle i Gud:

* Vores næste er derfor alle, vi kommer i kontakt med, venner, "fjender" m.v.

"Guds rige er inden i jer"

(Lukas evangeliet kapitel 17,20)

"For i ham lever vi, ånder vi og er vi"

(Apostlenes Gerninger. 28)

"Jeg har sagt: I er guder"

(Johannes evangeliet kapitel 10,34; Salmernes Bog kapitel 82,6)

"Alt blev til ved ham, og uden ham blev intet til af det, som er"

(Johannes evangeliet kapitel 1,3)

Om retfærdighed

karmaloven/ skæbneloven

Da sagde Jesus til ham:

"Stik dit sværd i skeden! For alle, der griber til sværd, skal falde for sværd."

(Mattæus evangeliet kapitel 26,52)

"Alt, hvad I vil, at mennesker skal gøre mod jer, det skal I også gøre mod dem.

(Mattæus evangeliet kapitel 7,12)

"Hvad et menneske sår, skal det også høste"

(Galaterbrevet kapitel 6,7)

 
I har hørt, at der er sagt: "Øje for øje og tand for tand."

Men jeg siger jer, at I ikke må sætte jer til modværge mod den, der vil jer noget ondt.

Men slår nogen dig på din højre kind, så vend også den anden til.

Og vil nogen ved rettens hjælp tage din kjortel, så lad ham også få kappen.

Og vil nogen tvinge dig til at følge ham én mil, så gå to mil med ham.

Giv den, der beder dig; og vend ikke ryggen til den, der vil låne af dig.

(Mattæus-evangeliet kapitel 5, vers 38 - 42)

Om at elske:

I har hørt, at der er sagt:

Du skal elske din næste og hade din fjende.

Men jeg siger jer:

Elsk jeres fjender og bed for dem, der forfølger jer,

for at I må være jeres himmelske faders børn;

for han lader sin sol stå op over onde og gode og lader det regne over retfærdige og uretfærdige.

Hvis I kun elsker dem, der elsker jer, hvad løn kan I så vente?

Det gør tolderne også.

Og hvis I kun hilser på jeres brødre, hvad særligt gør I så? Det gør hedningerne også.

Så vær da fuldkomne, som jeres himmelske fader er fuldkommen!

(Mattæus-evangeliet kapitel 5, vers 43 - 48)

 
Derfor skal I bede således:


Vor Fader, du som er i himlene!
Helliget blive dit navn,
komme dit rige,
ske din vilje
som i himlen således også på jorden;
giv os i dag vort daglige brød,
og  forlad os vor skyld, som også vi forlader vore skyldnere,
og led os ikke ind i fristelse,
men fri os fra det onde.
For dit er Riget og magten og æren i evighed!Amen.

For tilgiver I mennesker deres overtrædelser, vil jeres himmelske fader også tilgive jer.

Men tilgiver I ikke mennesker, vil jeres fader heller ikke tilgive jeres overtrædelser.

(Mattæus-evangeliet kapitel 6, vers 8 - 15)

Alt, hvad I vil, at mennesker skal gøre mod jer, det skal I også gøre mod dem.

Sådan er loven og profeterne.

 (Mattæus-evangeliet kapitel 7, vers 12)

Om at tilgive

Da kom Peter til ham og spurgte:

»Herre, hvor mange gange skal jeg tilgive min broder, når han forsynder sig imod mig?

Op til syv gange?«  

Jesus svarede ham:

»Jeg siger dig, ikke op til syv gange, men op til syvoghalvfjerds gange.

(Mattæus-evangeliet kapitel 18, vers 21-22)

Om at dømme andre

  Døm ikke, så skal I ikke selv dømmes; fordøm ikke, så skal I ikke fordømmes. 

(Lukasevangeliet kapitel 6 vers 37)

Hvorfor ser du splinten i din broders øje, men lægger ikke mærke til bjælken i dit eget øje?

Hvordan kan du sige til din broder:

Broder, lad mig tage den splint ud, som er i dit øje! når du ikke ser bjælken i dit eget øje?

Hykler, tag først bjælken ud af dit eget øje;

så kan du se klart nok til at tage den splint ud, som er i din broders øje.

(Lukasevangeliet kapitel 6 vers 41-42)

 Bibelteksterne er fra den autoriserede oversættelse,

© Det Danske Bibelselskab 1992

Wikipedia: