Velkommen til

Kristusbrevene!

 

 

"Jeg, KRISTUS, er kommet gennem disse Breve, fordi jeg ikke kan vende tilbage i kropslig tilstand - eller igen påtage mig en menneskelig personlighed - da jeg residerer i og selv er af sådanne fine og forhøjede vibrationelle bevidstheds-frekvenser, at ingen  menneskelig fysisk form kunne indeholde min åndelige bevidsthed.

 Mit eneste middel til at nå jer har været gennem et menneske - sensitivt, clairaudient, lydigt og dedikeret til "Gud", født til at være den kanal, gennem hvilken jeg kunne se tumulten fra hendes aktive, begivenhedsrige liv og verdensbegivenheder.

Jeg har været i stand til nøje at betragte konflikten og smerten, der var ukendt i tidligere århundreder.

Videnskabelige og teknologiske opfindelser og formindskelsen af moralske og konventionelle værdier

har ført til nye stærkt stressfyldte tilstande i den moderne livsstil og nye måder at forholde sig til hinanden.

Gennem dette følsomme sind er de moderne menneskelige betingelser i nogen grad blevet subjektivt tilgængelige for mig.

Uden denne viden om de menneskelige erfaringer, kunne disse Breve ikke have været skrevet i en form, der er beregnet til at være til gavn for den menneskelige tilstand på dette tidspunkt.

 

"Skønt jeg virker fra de højeste riger af GUDDOMMELIG SKABENDEBEVIDSTHED, omslutter min indflydelse jeres verden.

Billedligt talt er jeg lige så fjernt i "bevidsthed" fra jeres verden, som jeres sol er fjernt fra jorden. Men hvis I påkalder mig oprigtigt, er jeg så tæt på jer, som det er nødvendigt for at hjælpe jer.

Der vil være mange, som ikke vil være i stand til at modtage disse breve. Sådanne mennesker er endnu ikke rede til dem.

Der vil være dem, der vil forsøge at undertrykke deres eksistens, da læren vil true deres levebrød eller religion. Det vil ikke lykkes dem. Disse BREVE vil blive styrket ved modstand.

Der vil være dem, der vil modtage disse BREVE med glæde, da de i deres sjæle, har vidst, at på den anden side af verdens religioner eksisterer SANDHEDEN – eksistensens REALITET.

Det er disse mennesker, som vil blomstre og i sidste ende redde verden fra selv-udslettelse."

Læs Brev 1

her