Side 1

Kristusbrev 1

 

 

dikteret 2000-2001

overs. 2019.2

 

 

Jeg, Kristus, benytter denne lejlighed til at tale direkte til JER.

Jeg er kommet for at rette fejlfortolkningerne af den lære, der blev givet, da jeg var kendt somJesus” i Palæstina, for 2000 år siden.

Brevene er formidlet gennem en, der i løbet af de sidste fyrre år har været åndeligt sensitiv og dedikeret nok til at modtage mine ord og handle efter dem.

Disse BREVE ER SANDHED.

De hæver sig over alle religiøse doktriner i verden.

Disse BREVE vil FRIGØRE jer.

De er for alle mennesker, der søger en mening med tilværelsen, et formål med deres liv, styrke til at møde den daglige kamp for at overleve og udholde modgang, sygdom, fortvivlelse, og inspiration for dem, der stræber efter en større åndelig bevidsthed i deres dagligdag.

Man kan sige, at disse Breve er en MESTERS KURSUS for de, der er klar til at følge i mine fodspor ad vejen, som jeg fulgte, da jeg var på jorden i Palæstina.

I tvivler måske på, at de ovennævnte ord er sande.

Når I læser disse sider og går ind i de fakta, jeg giver jer om personlighedens eksistens og oprindelse, vil I indse, at denne sandhed kun kan stamme fra den højeste kilde.

De, der har svært ved at forstå BREVENE, bør læse dem en side ad gangen, derefter lægge dem til side og meditere.

Gradvist vil betydningen sive ind i jeres bevidsthed for disse sider er en forbindelse mellem jeres bevidsthed og min transcendentale bevidsthed.

Kom til disse Breve med et sind så fri fra ideer og overbevisninger og fordomme som et meget lille barn, før det er indoktrineret med menneskelig tro.

Bring mig jeres ubesudlede sind, et søgende sind og jeg vil fylde det med en sand skat, skatten af den højeste viden, der vil lette jeres daglige byrde, når I absorberer den, og føre jer til "grønne enge af det klareste lys”, der medfører overflod, glæde, henrykkelse og opfyldelse af ethvert behov.

I vil komme til at erfare, hvordan det føles at være til overflod velsignet med alt, der eksisterer ud over jeres nuværende menneskelige fatteevne.

Disse breve er sendt til alle mennesker i hele verden med min medfølelse og kærlighed. Når I læser dem, vil I føle kærligheden og medfølelsen og vil komme til at indse, at jeres daglige kampe for tilværelsen aldrig var tiltænkt jer.

Der er ingen grund til at opleve smerte og stress, når I konsekvent forstår, absorberer og udøver EKSISTENSENS SANDHED.

 

FORMÅLET BAG DISSE BREVE.

De har til formål at bringe oplysning til verden i almindelighed, at gøre det muligt for menneskeheden at opbygge en NY BEVIDSTHED i løbet af de næste to tusinde år. Disse BREVE er kimen til fremtidens åndelige udvikling for menneskeheden.

Side 2

Bemærk:

Det er den åndelige udvikling af den ”menneskelige bevidsthed”, der medfører den mentale og fysiske evolution i jeres personlige og globale liv og bringer menneskeheden i stadigt mere harmoniske tilstande af velvære.

Hvis det er svært at tro på, så tænk på de sidste 2000 år og se, hvad der er gennemført siden jeg sidst talte personligt til mennesker. Der er sket en gradvis udvikling mod den næstekærlighed jeg hele tiden prædikede for jøderne.

Da jeg vandrede på jorden, var der ikke sådanne humanitære organisationer, som I har nu.

Ambition, grådighed og tilfredsstillelse af selvet blev betragtet som normal adfærd.

Der var meget lidt næstekærlighed selv blandt jøderne, hvis profeter, i generationer, havde formanet dem til at elske deres næste som sig selv.

Som menneskeheden har udviklet sin evne til næstekærlighed, så har menneskeheden gjort livet mere behageligt og komfortabelt for sig selv i form af gensidig hensyntagen, høflighed, venlighed og adgang til hospitaler, børneforsorg, ældrepleje, menneskerettighedsbevægelser og mange andre institutioner, som arbejder på forbedring af den menneskelige tilværelse.

Alle disse har været født i hjerter og sind på dem, der oprigtigt gav agt på mine oprindelige ord i Palæstina, der opfordrede mennesker til at elske hinanden og have medfølelse med deres medmennesker.

Denne form for åndelig omsorg og kærlighed til næsten opnåede en vældig fremdrift i det 19. århundrede, da mine ord blev forkyndt med fornyet oprigtighed og intensitet fra prædikestole og med glæde modtaget af oprigtige og inderlige menigheder.

Prædikanter og menigheder var, på det tidspunkt, spredt over hele verden på alle kontinenter. Sabbatten blev virkelig betragtet som en hviledag og de fleste kristne menneskers tanker blev opløftet til fordybelse over Guds kraft.

Sådan et verdensomspændende ophold fra normale pligter og arbejde betød, at en 24-timers lang højnelse af ”bevidst tænkning” på den Guddommelige Skaberkraft dannede en regelmæssig og kraftfuld ”menneskelig/Guddommelig” bevidsthed, der understøttede og gennemvævede menneskelivet.

Menneskets bøn trak den Guddommelige Kraft ind i den menneskelige bevidsthed og menneskelige erfaring og førte direkte til vækst og ekspansion i alle facetter af menneskelivet.

Imidlertid vidste menneskene endnu ikke, hvordan man mentalt skulle lede guddommelige kraft ind i åndelige snarere end "ego"kanaler af kreativitet.

Derfor bragte udvidelsen af ”den kollektive bevidsthed” ”onde” resultater udsprunget af "ego-kraften" så vel som de "gode" resultater frembragt af den "åndelige bevidsthed" fra inspirerede og oplyste mennesker.

NB DERFOR ......... er jeg kommet for udtrykkeligt at forklare .............

en meget vigtig kendsgerning om tilværelsen. Læs venligst omhyggeligt.

Det er denne:

Din personlige bevidsthed er fuldt ud ansvarlig for alt, hvad der kommer ind i dit liv og personlige oplevelse. Det er din personlige bevidsthed, som bringer dig godt eller ondt.

I din underbevidsthed, frembringer du stærkt prægede men skjulte erindringer om tidligere traumer/følelser fra tidligere liv, som kan bryde frem og farve din nuværende bevidsthed.

 

Side 3

Din specifikke og lidenskabelige bøn til lindring, bliver måske besvaret, men det vil nytte dig lidt på lang sigt, hvis dit sind og hjerte hele tiden opererer i strid med de universelle kærlighedslove og du lever i en tankegang af konstant kritik.

Eksistensens Universelle Love vedrører kun ”bevidsthedens aktiviteter" ........................ og er præcise og ufravigelige ................ de er IKKE belønninger eller "Guds" straf.

Jeg gentager: De er ikke "GUDS STRAF" - de vedrører ”Årsagsmæssige Faktorer af Bevidsthed", som tiltrækker/magnetiserer elektriske partikler, der således forenes og viser sig i verden som ydre synlige faste former og oplevelser.

NB Af og til sker det, at nogle ved at bede får en stærk kontakt til den GUDDOMMELIGE REALITET bag og indeni al skabelse, denne reagerer og dens aktivitet bliver kort tid efter afsløret som nødvendige forbedringer inden for det personlige og nationale liv - og mennesker kan udbryde "Det er et mirakel!"

Men - på længere sigt - vil tilstanden af den personlige eller nationale bevidsthed igen gøre sig gældende i deres oplevelser og vil re-producere de samme negative virkninger på sundhed eller andre forhold, som de gjorde tidligere.

I kan ikke foretage varige ændringer i jeres liv, medmindre I ændrer jeres bevidsthed.

Derfor må mennesker bede og altid stræbe efter at opnå ubetinget kærlighed.

For i det 20. århundrede, har menneskets mentale evner overhalet deres åndelige udvikling.

Videnskaben troede, den kunne bortforklare skabelsens oprindelse og tilskrive den tilfældigheder. Dette var den direkte årsag til, at menneskene gav afkald på moral og begyndte at give efter for det lavere selv.

De satte et nyt trussel-momentum i bevægelse i verden, for de begyndte at skabe en ny form for ”verdens ego-bevidsthed" direkte i modsætning til den Guddommelige NATUR -Ubetinget kærlighed.

Den menneskelige bevidsthed blokerede derved indstrømningen af det Guddommelige.

BEMÆRK: Nogle få menneskers stadigt mere makabre forestillinger, som ville have været begrænset til et lokalt område for et århundrede siden, blev nu en

SMITSOM MENTAL INFEKTION

glorificeret i litteratur, film, teatre,

spredt over hele verden, og skabte en global "Menneskelig Bevidsthed " som deres egen, udtrykt som seksuelle udskejelser, vold og perversioner.

Denne mentale infektion manifesterer sig først som egocentriske leveformer og skabelsen af tekniske enheder, der har skabt alvorlige sundhedsproblemer, klimatiske forandringer, misvækst, miljøforringelser og masseudslettelse af dyr og mennesker.

Mental Infektion manifesterer sig i den menneskelige personlighed som sindsforstyrret og destruktiv adfærd, stofmisbrug, afskys-vækkende grusomhed og fordærvelse, gangster-virksomhed og seksuelle udskejelser.

Således er en nedadgående spiral af ondskab og perversioner af tanker og aktiviteter blevet skabt af underholdnings- og medie-magnater.

Formålet - at fange offentlighedens egocentrisk baserede interesse.

Jeres TV og biograflærredet er blevet den nye Bibel for menneskelig adfærd.*

Personlige tragedier, ukendte for menneskeheden for et århundrede siden, er blevet udbredt, og folk lever i frygt for at gå på gaden.

Husstande er barrikaderet bag høje mure. Familie- og sociale problemer bliver offentligt debatteret - og således er sagaen om menneskelig elendighed foreviget.

 

*Nu også via de digitale medier (o.a.)

 

Side 4

Dette er det STORE DYR i åbenbaringen,som sniger sig igennem jeres lande og fodrer et smitstof af bestialitet i uskyldige sind.

Dette vil fortsætte indtil min Kristus Viden er anerkendt, accepteret og levet af flertallet af mennesker på jorden. Fordi denne viden vil vise jer, hvordan I kommer tilbage på den sande LIVETS VEJ for at begynde at skabe det liv, I virkelig ønsker.

Fordi jeg er ubetinget KÆRLIGHED taler jeg SANDHEDEN, som mange åndelige sind formoder, men som er afvist af de, der er åndeligt blinde - i øjeblikket.

///// Disse ord er ikke sagt for at true eller straffe jer - men for at gøre jer opmærksom på kilden til alle de unævnelige rædsler som dagligt fylder jeres aviser og tv-skærme. /////

Det er er kun min kærlighed til alle mennesker, der tvinger mig til at stige ned gennem de forskellige niveauer af bevidsthed for at nå dimensionen af menneskelig fordærvelse for at advare jer om dens konsekvenser i jeres nuværende liv.

BEMÆRK - VIGTIGT

I spekulerer på hvorfra HIV-viruset, som angriber menneskets dyrebare selvforsvars-system, immunsystemet, er kommet og også målretter dets evne til at formere sig?

Denne virus, vil udslette de uforsigtige, hvis den bliver spredt uden kontrol, -(ikke fra medikamenter)* - men fra ÅNDELIG BEVIDSTHED.

De Oplyste vil undgå disse og andre faldgruber i livet.

Vågn op! Indse! Dine egne stærke ”bevidsthedsimpulser” er livsimpulser.

De er i høj grad, skabende elektro-magnetiske impulser!

Når de er af en ondartet – voldelig – aggressiv - morderisk natur, udsender de elektriske partikler af en ondartet, voldelig, aggressiv, morderisk BEVIDSTHED, der tager form af en ondartet virus i luften, som breder sig fra én uskyldig person til en anden.

Hvad der er født og næret i det syge sind, tager efterhånden form i den fysiske verden.

Dette er ikke en straf fra Gud, som kirkerne måske fremstiller det. Det er et VIDENSKABELIGT FAKTUM I TILVÆRELSEN.

Derfor er det et spørgsmål af yderst vigtighed for alle åndeligt sindede mennesker, at lægge alle infantile forestillinger fra sig for klart at forstå SANDHEDEN om skabelse og eksistens.

Mit budskab til alle kirker:

Jeg, Kristus, er udtrykkeligt kommet for at fortælle jer sandheden om den ”menneskelige personligheds” oprindelse.

Jeg vil forklare præcist hvorfor og hvordan menneskeheden har fået en naturlig indbygget tilbøjelighed til selv-vilje og et dominerende ønske om selvtilfredsstillelse og selvforsvar.

Dette er ikke synd - men en del af de naturlige skabende processer.

Der er ikke nogen "straf" fra det høje!

Gennem forsætligt og skadeligt at udøve deres "Ego-Kraft”, tiltrækker menneskene deres egen straf.

BEMÆRK VEL: Ligesom videnskabelige lærebøger bliver overflødige, når det menneskelige sind opdager og absorberer mere avanceret videnskabelig viden, bør den nuværende form for "Kristendom", bygget på falske doktriner centreret omkring min korsfæstelse, derfor have lov til at dø en naturlig død.

 

* betyder ikke en generel modvilje mod medikamenter herunder vacciner, men at den højere løsning på længere sigt er en kontrol fra åndelig bevidsthed (o.a 19-01 2021)

Side 5

N.B.! Jeres nuværende globale krise, som medfører et nyt sammenbrud af International Lov og lægger fundamentet for fremtidig global terrorisme, viser klart, at ingen religion i verden besidder den nødvendige viden og effektive ledelse, der kræves for at iværksætte ændringer i menneskelige mentale mønstre, som vil føre direkte til fred og velstand.

DEN SANDE ÅNDELIGE LEDER vil være i stand til at vise sine forsamlinger, hvordan og hvorfor moderne tænkemåde har skabt de ulykker og rædsler, der er blevet skabt i ”bevidstheden” og som kun lige er begyndt at give sig til kende som forskellige former for epidemier og jordskælv, oversvømmelser, hungersnød, krige, revolutioner og andre tragedier.

Vær forvisset om, at intet ondt, som kommer til jeres jord er en "naturkatastrofe". Alt skadeligt for jeres fuldkomne velfærd dannes først i jeres "menneskelige bevidsthed" og får først derefter givet form indenfor jeres globale oplevelse.

Dette er, hvad jeg forsøgte at fortælle jøderne, da jeg vandrede på jorden - og GRÆD - da de lo og nægtede at tro det. De kaldte mig en galning.

Lad ikke kirkerne begå den samme fejl!

Fordi kirkerne har været døende, cementeret inde i ritualer og dogmer, har deres præster og pastorer været ude af stand til at opfylde de øgede åndelige behov fra passionerede sandhedssøgere. Som en følge af dette tømmes kirkerne.

Hvis de skal bestå, må kirkerne lægge deres uoverensstemmelser til side og i ydmyghed acceptere at inspiration ikke altid kommer til jorden på måder, der er acceptable for dem selv.

De skal huske på, at jeg, Kristus, ikke var acceptabel for jøderne.

Kirkerne skal have et åbent sind og hjerte for at modtage, hvad de intuitivt føler er en Højere Sandhed end den, som de i øjeblikket klamrer sig til og at opgive de gamle overbevisninger, der har tilladt DYRET at tage kontrol over den menneskelige tanke.

Bed oprigtigt med hele jeres sjæl, sind og hjerte - for sand oplysning - snarere end en gentagelse af gamle og falske overbevisninger.

Vågn op og accepter, at disse ritualer og tidligere overbevisninger ikke har opfyldt mine ord til menneskeheden, da jeg lovede, at I ville gøre"større gerninger, end mine".

I mellemtiden, indtil sand oplysning kommer til jer - (efter megen meditation og bøn) skal I undervise, demonstrere og leve:

Næstekærligheden

med sjælens, hjertets og sindets fulde kraft -

minut for minut i jeres daglige liv.

For at kunne bekæmpe de globale destruktive bevidsthedskræfter må menneskeheden gøre alt for hurtigt at gå videre til den næste fase af sin udvikling.

 

PRESSERENDE BEHOV FOR EN HØJERE VISION

Det skal generelt accepteres, at der er en HØJERE VISION at stræbe efter at implementere i jeres daglige liv.

 Det er kun ved at nå en højere vision, at den fysiske verden vil blive reddet fra fuldstændig udslettelse.

 Uden at have en vision for jer selv eller for verden, kan der ikke være nogen åndelig evolution eller opfyldelse af de ting som i høj grad er eftertragtede.

På nuværende tidspunkt er jeres opfattelse af livet, møje og besvær og derefter udslettelse.

Disse overbevisninger er chokerende afbildet og forstærket på tv. De bringer senere den elendighed over jer, I håber aldrig vil ske.

 

Side 6

 

For at redde jer fra jeres egen tåbelighed udtrykt gennem medierne og tv, skal den ”menneskelige bevidsthed” derfor HURTIGT hæves for at se,hvad jeg så i ørkenen -

Kærlighedens Realitet bag og inden i al eksistens.

NB Når denne store sandhed er både opfattet og på det varmeste erkendt, vil Kærlighedens Realitet begynde at manifestere sig på mangfoldige måder i alt levende og i miljøet.

Oplevelsen af overflod og glæde vil igen forstærke bevidstheden om overflod og glæde. Og så vil en åndelig spiral af et stadigt mere ophøjet og forunderligt liv blive påbegyndt.

Når den SANDE natur af "væren" er fuldt forstået - vil menneskeheden gå videre til næste trin af åndelig evolution og vil sætte en ny og velsignet form for menneskelig stræben og personlig oplevelse i gang.

For at nå disse mål, må menneskeheden først få indsigt i:

HVAD og HVEM du er

Et nyt og vigtigt spørgsmål er allerede kommer ind i menneskers bevidsthed. "Hvem er du – virkelig - bag facaden du viser omverdenen? " Hvad kræver det at være ÆGTE?

Det er dette spørgsmål om "hvem du virkelig er", som besvares på alle niveauer af dit væsen, på disse sider.

Og hvis du som vejledning i det daglige liv, kan acceptere - alt, hvad jeg forstod under mine seks-ugers "ørkenen"-oplevelse - vil du også med tiden blive HEL og ÆGTE ligesom jeg blev HEL og ÆGTE, før jeg begyndte min tjeneste med helbredelse og undervisning.

Da der på nuværende tidspunkt er få mennesker i verden, der ville betragte sig selv som HELE, vil du sikkert erkende, at der er den mest presserende nødvendighed for mig til at trænge ind i dit sind for at føre dig til en ny måde at tænke og føle.

En sådan ændring i bevidsthed vil bringe dig i Guddommelig harmoni med Virkeligheden og derved forbedre levevilkår og få større tryghed.

For at kunne udføre dette arbejde med "genopbygning" i din bevidsthed, må jeg først indprente i dit sind - og du må acceptere – at der var meget, jeg underviste i i Palæstina, som mennesker endnu ikke var klar til at modtage.

Betegnende er det, at der aldrig offentligt er stillet spørgsmålstegn ved, hvorfor der ikke er nogen optegnelser af mit tidlige liv som ung mand. Hvad var den virkelige grund til sådan en vigtig undladelse?

Lige så betegnende er det, at selvom jeg tilbragte seks uger i ørkenen efter min dåb og efter den oplevelse stod frem som LÆRER og HELBREDER, har ikke en eneste forfatter forsøgt at beskrive,hvad der rent faktisk fandt sted i den tid bortset fra, at jeg ”blev fristet af djævelen” og ”levede blandt de vilde dyr” og ”englene sørgede for ham”.

Der er ikke den mindste ”antydning” af, hvad der skete for mig i ørkenen, som ville gøre det muligt for mig at komme tilbage til byer og landsbyer og forkynde "Guds rige er inden i!” og til at tale i synagogerne med sådan en autoritet, at de jødiske ældste var forbavsede.

Sandheden om min menneskelige tilstand blev, efter fælles aftale af mine disciple, undertrykt for at give større troværdighed til min formodede "Guddommelighed" og forkyndelse.

Ifølge evangelierne, blev det sagt om mig, at jeg var "Guds eneste Søn". Hvorfor kaldte jeg mig da ofte for "Menneskesønnen"?

Dette gjorde jeg specifikt for at modvirke den udbredte tro på min "guddommelighed" og præge menneskers sind med, at jeg var af den samme fysiske oprindelse som dem selv.

Min hensigt var at få dem til at forstå, at det jeg kunne gøre, kunne de også gøre, hvis de blot havde min viden og fulgte mine instruktioner i ret tænkning og ret handling.

Side 7

Så mange myter er opstået omkring min jordiske person, og min ÅNDELIGE BEVIDSTHED, at det er tiden til at blive af med dem så fuldstændigt som muligt, da de hindrer folk i at udvikle sig åndeligt.

I, som er blevet indoktrineret med en religiøse lære, må forsøge at forstå, at når mine discipel-evangelister skulle beskrive mit liv, formidlede de kun det de personligt huskede, som fuldt ud støttede deres gengivelse af mine "overnaturlige" gerninger.

De inkluderede også meget, som andre havde berettet om mig i løbet af de tredive år efter min død.

Efter sådan et tidsrum og uundgåelig brodéren på sandheden - hvordan skulle det da være muligt for dem at skrive en autoritativ "biografi" om mig og hvad der virkelig skete … eller på korrekt måde forklare mine sande åndelige opfattelser, der var ophav til mine ord og ”mirakler”?

Kun én person kan skrive ud fra dette synspunkt - og det er mig selv. Derfor vil disse Breve bringe jer min sandhed på en måde, som ingen iagttager ville kunne fortælle det, uanset hvor godt de troede, de forstod min tankegang.

(Det er af denne årsag, at min "referents"* sind i over fyrre år er blevet systematisk renset for al ortodoks lære og kommunikationssystemet mellem os er blevet perfektioneret.)

Hvis min Sandhed udtrykt i disse Breve adskiller sig fra meget, der er skrevet i jeres Nye Testamente, behøves man derfor at undre sig eller afvise det af den grund?

Derfor sænker jeg kortvarigt min bevidsthed, så tæt på jeres bevidsthedsplan, som det er nødvendigt, for at beskrive mit liv og lære for 2000 år siden.

MIN PLADS I HISTORIEN

Jeg må først påpege, at mit liv og person kort blev nævnt i "Jødernes Historie" nedskrevet af Josephus for den Romerske Guvernør og præsenteret for den Romerske Kejser.

Josephus noterede kort, at Jesus, der forsøgte at omstyrte lov og orden og det romerske styre, blev straffet og korsfæstet.

Det har været fremført, at dette var en anden Jesus optegnet af Josephus.

Men dette er ikke tilfældet.

Jeg, som senere blev Kristus, der udførte såkaldte mirakel-helbredelser og materialisation, var denne oprørsmager. Men - jeg var ikke nogen "urostifter".

Jeg hidsede ikke bevidst folk op til at trodse Romerne og forstyrre lov og orden.

Jeg var en oprører mod eksisterende jødiske traditioner og da jeg stod frem efter mine seks ugers ophold i ørkenen, så jeg en bedre måde at - tænke - og – leve - og jeg forsøgte med ringe succes at videregive min viden til mine jødiske brødre.

Det er vigtigt at forstå, at presset fra den offentlige mening vejede tungt på mine tilhængere.

Mens de virkelig troede, at jeg havde bragt et "sjæls-frelsende" budskab til jøderne og var Messias, "Guds Søn", var de også af denne verden og forsøgte at forholde sig til den på bedste vis.

Så selv om de kendte mine reaktive følelser over for den jødiske trosopfattelse, var de ikke glade for helt at undvære Det Gamle Testamente, da det havde støttet og holdt jøderne sammen i hele deres historie.

Med henblik på at bevare, hvad de mente var værdifuldt i den gamle dispensation, undertrykte de enhver beskrivelse af den "person" jeg var.

referent, eng. recorder.

.

Side 8

Mine disciple og Paulus opførte deres eget bygningsværk af "hellige trosforestillinger" over, hvad de ønskede at bevare fra mit liv og lære.

De underviste og styrkede kun, hvad de anså for at være værdifuldt for mennesker – såvel jøder som for hedninger - både på den tid og i fremtiden.

Derfor udvalgte de, hvad de kunne bruge og udelukkede det meste af, hvad jeg kaldte "Guds Riges hemmeligheder", for de forstod dem aldrig.

De fandt dem heller ikke ønskværdige ved skabelsen af en ny opfattelse af det "Guddommelige" - af "Faderen".

For at bevare den jødiske tro på "frelse fra straf for synder" ved hjælp af ofring i Templet - blev "personen Jesus" adopteret som det "højeste" offer, der havde sonet menneskenes synder ved min korsfæstelse.

Denne tro tjente mange formål på det tidspunkt.

Det gav min død på korset - en troværdig og heroisk årsag. Det beviste over for folk, at jeg var "Guds Søn", som havde udført en særlig opgave helt indtil slutningen af mit liv.

Denne tro viste sig også at være af stor trøst for jøderne, da deres Tempel blev ødelagt af romerne - og førte til at mange konverterede.

Mange jødiske såvel som ikke-jødiske sekter - troede ikke på et liv efter døden.

Derfor var det i høj grad en trøst at høre, at ”Jesus Kristus” havde overvundet døden og bibeholdt sin krop.

I mange menneskers forestilling var livet ikke muligt uden en krop.

Derfor kunne et liv efter døden kun betyde kroppens opstandelse.

Dette holdt også stadig mit navn i live i menneskers sind. Jeg var den "historiske skikkelse", som tappert døde for at sikre, at menneskene skulle befries for al frygt for helvede og fortabelse.

Forudsat at de troede på "mig", kunne de vandre som "frigjorte mennesker".

Det er kun fordi mit "navn" er blevet holdt i live den dag i dag, at jeg nu er i stand til at komme til jer og give jer af den SANDHED jeg så inderligt ønskede at dele med menneskene for 2000 år siden.


MIT TIDLIGE LIV OG OPLEVELSER i ØRKENEN

Jeg blev født i Palæstina. Min mor var overbevist om, at jeg ville blive en Messias.

I modsætning til den almene opfattelse, var jeg ikke en helgen som barn.

Da jeg som tolvårig blev fulgt til templet og blev interviewet af ypperstepræsterne for at bestemme om jeg ville være egnet til at begynde på den jødiske religiøse oplæring, blev jeg afvist som værende for påståelig.

Bittert skuffet, tog min mor mig hjem igen og gjorde sit bedste for at opdrage mig i den hellighed, som markerede hendes egen væremåde til alle tider.

Dette var en umulig opgave, for jeg var frem for alt en individualist med en uregerlig adfærd. Jeg følte mig krænket over min mors vejledning og hendes forsøg på disciplin.

Som ung blev jeg ustyrlig - en sand rebel!

Jeg afviste min mors trofaste fastholden ved den jødiske tro og traditioner, foretrak latter for skinhellige holdninger. Jeg nægtede at lære et håndværk, som ville have bundet mig til rutiner.

Jeg valgte at blande mig med alle og enhver fra de fattigere klasser, drak med dem, kendte prostituerede, og nød at snakke, argumentere, grine, og være luddoven.

Når jeg havde brug for penge, gik jeg i vinmarkerne en dag eller to eller tog andre jobs, der gav mig nok til at spise og drikke og ville give mig den fritid jeg tragtede efter.

Side 9

Trods alle mine mange mangler som menneske, min skødesløshed, slaphed, ugidelighed, min egenrådighed og ego-centrerede vilje til at tænke egne tanker, uanset hvad andre prøvede at fortælle mig, nærede jeg en dyb omsorg for andre mennesker.

Jeg var yderst følsom. Nu til dags, ville man kalde mig "over-reagerende", "overfølsom"*.

Jeg havde et varmt, medfølende, empatisk hjerte. Jeg var dybt bevæget ved oplevelse af andres sygdom, lidelse og fattigdom.

Jeg var en trofast støtte for de svageste. Man kan sige, at jeg var en "folkets mand".

Jeg levede tæt sammen med dem,i en ånd af kammeratskab;Jeg lyttede til deres sorger, forstod dem og tog mig af dem.

Det er vigtigt at forstå min sande herkomst og mine tidlige ungdommelige egenskaber, fordi det var dem, der sporede og skubbede mig frem til at blive Kristus.

Hvad jeg mest af alt afskyede og modsatte mig var den elendighed - sygdom og fattigdom - jeg så omkring mig.

Det gjorde mig rasende - og jeg blev lidenskabeligt og højrøstet vred over at se mennesker klædt i pjalter, tynde og sultne, syge, forkrøblede, men hjerteløst herset med af jødiske ledere, som bebyrdede dem med meningsløse traditionelle love og påbud og truede dem med Jehovas straf, hvis de ikke adlød.

Jeg tilkendegav over for alle, der ville lytte til mig, at disse fattige mennesker havde nok at bære uden at blive knust af meningsløse begrænsninger af nydelse.

Hvad var overhovedet meningen med livet, hvis vi ikke var født til at være lykkelige?

Jeg nægtede at tro på en "retfærdig" Gud i overensstemmelse med jødiske traditioner. De bibelske profetiske advarsler om Jehovas "dom og vrede" mod folk, væmmedes jeg over.

Mennesker var trods alt mennesker og gjorde, hvad deres menneskelige natur tilskyndede dem at gøre.

De var blevet født syndige - så hvorfor skulle de dømmes til liv i lidelse og fattigdom, fordi de havde brudt De Ti Bud? Hvor var fornuften i disse udsagn?

For mig afbildede denne jødiske tro en ulogisk, ond "Gud", og jeg ønskede ikke at have noget med "Ham" at gøre.

Det forekom mig, at hvis en sådan ”guddom" eksisterede, fulgte heraf, at menneskeheden var dømt til evig elendighed.

Den enkelhed og frihed jeg fandt på bakkeskråningerne, sletterne, søerne og i bjergene, genopfriskede min indre ånd og stilnede min vrede mod den jødiske Gud.

Derfor nægtede jeg at tro et ord af det de jødiske ældste forsøgte at lære mig.

Da jeg var midt i tyverne, begyndte en række nye spørgsmål at overtage mine tanker.

Under mine ensomme og mere og mere hyppige vandringer i bjergene, blev mit oprør gradvist erstattet af en altopslugende længsel efter at kende og forstå den sande natur af det, som uden al tvivl må indånde og udånde ved skabelse.

Jeg så tilbage på min livsstil og så, hvilken lidelse mine handlinger havde forårsaget min mor og mange andre mennesker.

Selv om jeg følte en sådan dyb medfølelse for de svage og lidende, havde min oprørske natur forårsaget megen tankeløs og egoistisk adfærd over for min familie.

Min underliggende kærlighed til dem vældede nu op i mig, og jeg fandt mig selv blive lige så oprørsk mod min tidligere adfærd.

Jeg hørte tale om Johannes Døber og det arbejde han gjorde blandt jøderne, der kom for at lytte til hans ord, selv fra Jerusalem. Jeg besluttede at opsøge ham for selv at blive døbt.

*overfølsom, hypersensitiv.

 

Side 10

 

På min vej til floden Jordan, følte jeg mig opstemt ved udsigten til at blive døbt og starte et nyt liv.

Jeg vidste, at trods min uregerlige overfølsomhed, var jeg også blevet født med en skarp intelligens og en gave for at være en indsigtsfuld, imponerende debattør, som jeg havde misbrugt bevidst og negativt og derved ledt folk ind i uregerlige diskussioner.

Jeg havde smidt mine talenter væk ved at forfølge et liv i egensindighed, lediggang og nydelse.

Som et resultat af dette havde jeg mistet al respekt fra andre og havde heller ingen selvrespekt.

For første gang, fandt jeg dette utåleligt. Det forekom mig, at i fremtiden, kunne og måtte jeg udnytte mine naturlige evner bedre.

I stedet for bare at råbe op, kunne jeg måske finde en måde at lette byrderne for dem, som jeg havde så dyb medlidenhed med. Indtil da havde jeg været af ringe praktisk nytte for nogen.

 

MIN DÅB

 

Da jeg gik ned i Jordanflodens vand for at blive døbt af Johannes, forventede jeg ikke at føle mere end lettelse over, at jeg for en gang skyld havde taget et positivt skridt i at reformere min adfærd.

Jeg forventede at føle en ny beslutsomhed til at gå hjem og overraske min mor og naboer med mine nye venlige indstillinger til dem.

Hvad der virkelig skete, da Johannes døbte mig var en oplevelse helt forskellig fra noget, jeg nogensinde havde troet muligt.

Jeg følte en stor bølge af enorm energi strømme gennem min krop. Jeg blev bogstaveligt taget lammet af den.

Da jeg vaklede op af floden, følte jeg på ekstraordinær vis en forhøjet bevidsthed.

En stor indstrømmen af glødende lykke opløftede mig til en tilstand af ekstase. Jeg var henrykket og bevidst om et vældigt Lys.

Jeg tumlede væk fra floden og gik og gik, uden at vide hvorhen. Jeg fortsatte blindt ind i ørkenen.

Bemærk! MINE SEKS UGER I ØRKENEN udgjorde en tid med en fuldstændig indre udrensning af min menneskelige bevidsthed. Gamle holdninger, overbevisninger og fordomme blev opløst.

Tiden er for mig inde til med modtagelige mennesker at dele alt, hvad jeg følte, "så", erkendte og forstod.

(For at hjælpe mennesker til at opgive ældgamle forestillingsbilleder om en bibelsk "guddom", vil jeg undgå at henvise til "Gud" ved det navn, og vil bruge en terminologi designet til at strække jeres sind til at omfavne, hvad der "virkelig er" ud over al jordisk form, farve, lyd, følelse og forståelse.

Denne terminologi vil blive stadig mere meningsfuld, eftersom I forbliver vedholdende i meditation og bøn.)

HVAD JEG FØLTE, MENS JEG VAR ØRKENEN

Jeg løftedes op i et indre strålende lys og følte en vibrerende og underfuld livskraft. Jeg var i frydefuld ekstase og vidste uden for enhver tvivl, at DENNE KRAFT var den sande Skaber, hvoraf alle skabte ting havde deres udspring.

Denne strålende indre harmoni, fred og følelse af fuldkommen opfyldelse, uden yderligere behov for tilføjelse til dette smukke øjeblik, var selve Virkelighedens natur - Skaberkraften – der giver Liv til skabelse og eksistens.

 

 

Side 11

Hvad jeg "så", indså og opfattede, da jeg opholdt mig i ørkenen.

Jeg blev løftet ind i en anden dimension af bevidst sansning, som gjorde det muligt for mig at se SANDHEDEN om livet og eksistensen.

Jeg så lysende klart, hvad der var virkeligt og hvad der var falskt i menneskets tænkning.

Jeg indså, at denne "Skaberkraft", som jeg oplevede, var uendelig, evig, universel og fyldte alt rum hinsides himlen, oceaner, jorden, og alt levende.

Jeg så, at DET var SINDETS KRAFT.

Det var SINDETS SKABENDE KRAFT.

Der fandtes intet sted, hvor denne "GUDDOMMELIGE BEVIDSTHEDS KRAFT" ikke var til stede.

 Menneskets bevidsthed udgik fra det

GUDDOMMELIGE SKABENDE SIND,

     men kun var et lys antændt af solen.

Til tider var mit menneskelige syn så åndeligt højnet, at jeg kunne se gennem sten, jord og sand. Disse syntes nu kun at være en "flimren af bittesmå "støvgran".

Jeg indså, at intet var virkelig massivt!

Da jeg havde øjeblikke af tvivl om, at dette kunne være tilfældet, ophørte forandringerne i disse fænomener at finde sted, og langt senere opdagede jeg, at:

mine tanker, hvis stærkt gennemsyret med overbevisning, kunne forårsage ændringer i denne "flimren af støvgran"

(hvad videnskaben nu kalder elektrisk ladede partikler)

og derfor frembringe ændringer i udseendet af klippen eller hvad jeg ellers iagttog.

Det var på dette tidspunkt, at jeg indså den stærke effekt som OVERBEVISNING eller urokkelig TRO havde på omgivelserne, når der bliver udtrykt en befaling eller endda en form af tro.

Endnu mere overraskende var min sinds-åbnende "kosmiske bevidstheds" erkendelse af, at alt hvad jeg havde været vidne til i virkeligheden var selve det "Guddommelige Sinds Skaberkraft" gjort synlig i en "flimren af bittesmå støvgran”.

Ikke bare det. Dets udseende kunne blive stærkt påvirket af aktiviteten af den menneskelige tanke.

Jeg indså, at der ikke var noget fast stof i universet, alt synligt manifesterede en forskellig "tilstand af bevidsthed", som bestemte sammensætningen og formen af denne "flimren af "støvgran".

Derfor var al ydre form, et udtryk for den indre bevidsthed.

Jeg indså at LIV og BEVIDSTHED, var et og det samme.

Det var umuligt at sige "Dette er LIV"

og "Dette er BEVIDSTHED".

Bevidsthed var Liv og Livet var Bevidsthed og den udgjorde "Skaberkraften" i det "GUDDOMELIGE SIND” udenfor, indenfor og bag universet.

Side 12

Jeg indså, at mennesker lagde størst vægt på individualitet og form. De kunne ikke forestille sig at bevidsthed eller intelligens kunne virke på en effektiv måde andet end gennem en individuel form.

På grund af dette, havde jøderne skabt et mentalt billede af et umådeligt højeste væsen, der havde alle de positive og negative egenskaber, som et menneske har.

Således var det muligt for profeter at tro på - og tale om - Jehovas vrede, trusler om straf, sygdomme og plager som reaktion på menneskelig egensindighed. Men disse mentale billeder, indså jeg var myter. De eksisterede ikke.

Jeg indså, at i samtlige af tilværelsens dimensioner, var det SINDET - som intelligens - der var den vigtigste faktor vedrørende skabelse og mennesket selv. Derfor burde Genesis omskrives.

Før skabelsen - var det UNIVERSELLE SIND – Skabende Kraft bag og i selve skabelsen.

Efter at jeg uden for al diskussion så tydeligt havde set, at Skaberkraften i det Universelle SIND var overalt, i himlens uendelighed og ligeledes aktiv inden i jordiske former, blev jeg indefra tilskyndet til at se mig omkring og så da kun grus og sten.

Så pludselig blev jeg præsenteret for et billede af et smukt landskab, hvor der groede alle mulige planter, buske og træer, selv fugle fløj rundt i træer og dyr græssede.

Idet jeg iagttog denne vision med forbløffelse, "så" jeg, at planter og træer, hver eneste af dem - og ja, selv fugle og dyr, i virkeligheden var sammensat af hundredvis af samfund af uendeligt små enheder (jeres moderne forskere kalder dem "celler"), der arbejdede uafbrudt, i en totalt harmonisk samarbejdsånd, for at producere substansen og forskellige organer i det indre system og den ydre fremtoning af den fuldt udviklede levende entitet.

Jeg betragtede denne vidunderlige aktivitet i lang tid, selv om tiden ikke længere havde nogenbetydning for mig.

Som jeg stirrede og stirrede, tænkte jeg,

"Hvem ville hav gættet, at inden for det ydre dække af pels, fjer, hud, var der sådan en intens aktivitet inden for små fællesskaber af entiteter, der arbejder sammen for at give liv, form, næring, heling, beskyttelse og opretholdelse til så mange forskellige arters legemer.

Det var det intelligent udførte arbejde, som tiltrak sig min opmærksomhed.

Derfor, indså jeg at ARBEJDE var en integreret del af Skaberkraftens Aktivitet fra den mindste "entitet" (celle) i de levende systemer til de mest avancerede entiteter i universet - mennesket selv.

I systemerne for alle levende ting, var al arbejdskraft i sidste ende under ledelse af den Guddommelige Skaberkraft, i hvilken planerne og udkastene til skabelse befandt sig.

Jeg så, at disse planer og udkast i virkeligheden var "bevidsthedsformer" og kunne betegnes ORD, da hvert ORD betegner en særlig "bevidstheds"-form.

Herfra bliver det oprindelige ORD i "Skaberkraftens Bevidsthed" manifesteret i den synlige verden.

ORDET og derfor "Bevidsthedsmønstret", forbliver inden i det GUDDOMMELIGE SKABERSIND og frembringer løbende sit eget.

Jeg kunne så "se", at alt i universet "levede, bevægede sig og havde sin væren" i det UNIVERSELLE SINDS Skaberkraft, som var uendeligt og evigt, og var den eneste sande Virkelighed bag alle manifestationer af individualiserede former.

Side 13

Jeg fyldtes med lovprisning over, at alt i verden var ud af og dog inden i dette Guddommelige Sinds højeste Skaberkraft.

Jeg undredes over al denne hemmelige aktivitet, der for evigt finder sted i alle levende ting, herunder i menneskets legemer, og spekulerede på hvordan det var, at sådanne uendeligt små enheder arbejdede intelligent efter specifikke planer om ufejlbarligt at producere den forelagte form - træstamme, blad, blomst, frugt, insekter, fugle, dyr og menneskekroppe.

Jeg indså da endnu klarere, at "Skaberkraften" var selve Kilden til al "intelligent aktivitet" i universet.

Hvis menneskeheden besad intelligens, var det kun fordi den havde trukket den fra "Al Værens Universelle Kilde".

Desuden blev jeg vist, at den Guddommelige Skaberkraft altid arbejdede efter visse grundlæggende og præcise konstruktionsprincipper.

Jeg blev vist at:

Ligesom mennesker har klare karakteristika og en veldefineret natur i den måde, de i almindelighed præsenterer sig for verden på, således besad SKABERKRAFTEN en klart defineret beskaffenhed - særlige karakteristika - som klart kunne genkendes i måden alt levende, planter, dyr, fugle, mennesker, var opbygget og opretholdt.

Jeg "så", at disse "principper" og "egenskaber", som tydeligt kunne observeres i skabelsesprocessen, var fastsat i ufravigelige LOVE, der styrede hele tilværelsen.

Disse LOVE er i så høj grad en del af livet, at de aldrig bliver betvivlet. De er ufravigelige og konstante - men der ville ikke være sådanne love, hvis der ikke var en Intelligent Skaberkraft, der manifesterede sig selv gennem universet.

Disse "principper" for skabelse, karakteristisk for selve Skaberkraften, er som følger:

(Kristus: Jeg oversætter dem til nutid, fordi disse "principper" er evige.)

 

1. "Skaberkraftens" "Natur" er VÆKST.

Alt levende vokser altid.

VÆKST er en universel egenskab, et ufravigeligt princip ved eksistens.

 

2. "Skaberkraftens" "Natur" er NÆRING og FØDE.

Næring og føde er en normal og vidunderligt organiseret proces i kroppen, hvilket er tydeligt for alle, der tage sig den ulejlighed at overveje dette.

Føde forsynes til alt levende i overensstemmelse med individuelle behov og maden fordøjes for at fremme sundhed og velvære.

Når små skabninger bliver født, er mælk allerede tilgængelig og klar inden i moderen, og venter på den nyfødte. Også dette er et mystisk princip ved tilværelsen, som ingen kan benægte.

Ingen videnskab kan forklare, hvorfor sådan en tilfældig funktion i systemet, der sikrer artens overlevelse, skulle være opstået.

Funktionen i sig selv kan forstås, men ikke "hvorfor" og selve drivkraften i funktionen
 

Side 14

3. "Skaberkraftens Natur” er HELING.

Heling er en naturlig egenskab ved eksistens og kan siges at være en naturlig ”Perfektioneringsproces”, som finder sted for at sikre individets velbefindende, men ingen kan forklare, hvad der igangsætter healingen.

4. "Skaberkraftens Natur” er BESKYTTELSE.

Beskyttelse er en iboende egenskab ved Skaberkraften og alle dens tilsyneladende "mirakuløse" aktivitet i verden er gearet til beskyttelse.

(I dag beskriver jeres medicinske lærebøger de forskellige beskyttelses-systemer i jeres krop, men da jeg var i ørkenen, "så" jeg denne beskyttende egenskab, iboende i den intelligente Skaberkraft på følgende måde.)

Som planter, fugle og dyr blev præsenteret for mig i inspireret observation, kunne jeg se, hvordan ethvert "behov for beskyttelse" i kroppen nænsomt blev tilført med den største opmærksomhed for detaljer.

 

5. Denne "beskyttelsesegenskab " er kombineret med andre dynamiske egenskaber for at give BEHOVSTILFREDSSTILLELSE.

Dette blev gjort tydeligt ved forsyning af hår, pels og fjer for at beskytte huden på de levende væsener og for at varme i kulde og skærme i varme. Jeg så, at de følsomme ender på fingre og tæer alle var forsynet med passende beskyttelse i form af hove og negle.

Øjenbryn beskyttede øjnene mod sved, øjenlåg og vipper beskyttede øjnene mod støv og skader. Jeg erfarede, at de dyr som tiltrak fluer, var udstyret med den slags haler, som hurtigst ville fjerne dem.

Hvilken glædelig form for kærlighed og omsorg blev her udtrykt i disse små fysiske attributter, som syntes så små og uvedkommende, men alligevel havde så stor betydning for alle levende væsners velbefindende.

Disse fysiske behageligheder, lagt til det grundlæggende fysiske design, var tydeligvis

produktet af en Intelligens, der tilsigtede skabelsen at have det behageligt og være lykkelig - fri for det stress, som ville være oplevet af mennesker og dyr, hvis disse "luksusartikler" ikke havde været givet dem!

Selv de naturlige funktioner var så intelligent og bekvemt udformet til at fremkalde taksigelse.

Alt gemt så pænt ude af syne. Hvor velsignet, hvor heldig var menneskeheden at være født ind i et liv, hvor det var så velforsynet!

Igen steg min lovprisning, og jeg blev løftet på et indre gyldent lys af henrykket undren - for jeg "så" nu, at ud over friheden fra stress, var det også meningen at levende væsener skulle udtrykke Skaberkraftens overvældende kærlige NATUR.

Derfor var de udstyret med lemmer: Arme, hænder, ben og fødder, fingre og tæer, så de kunne bevæge sig, løbe, springe og danse, for at være i stand til at udtrykke deres inderste tanker og følelser.

Jeg følte endda, at hvis menneskeheden længtes efter at flyve og få vinger og troede af hele deres hjerte, at de kunne gøre det; ville de gradvist begynde at udvikle noget tilsvarende, så de blev i stand til at flyve.

Det var på dette tidspunkt af forståelsen af "Skaberkraftens"NATUR, at jeg blev fuldt bevidst i den KÆRLIGHED, der styrede den Universelle Intelligente Skaberkrafts ARBEJDE.

Da jeg reflekterede over denne KÆRLIGHED, indså jeg, at "MODEREN" i skabelsen, nærer, beskytter, opfylder behovene og forsøger at fremme heling af afkom; dette er KÆRLIGHEDENS aktivitet.

Side 15

6. Den iboende egenskab i den KÆRLIGE INTELLIGENTE SKABERKRAFT, der har givet skabelsen sin individuelle form og "væren" er ARBEJDE.

Den arbejder for os, i os og gennem os.

Dens "arbejde" er altid, altid, altid, drevet af KÆRLIGHED.

Denne kosmiske åbenbaring fyldte mig med glæde og forundring.

Sikken en vidunderlig verden, vi levede i!

Det var det kulminerende punkt i min oplysning og mit samlede billede af SANDHEDEN, som en KILDE til AL VÆREN.

Jeg havde allerede "set" virkeligheden i de fysiske kroppe sammensat af forskellige fællesskaber af identiske "uendeligt små enheder", der arbejdede i en ånd af samarbejde og harmoni for at producere de forskellige komponenter i kroppen – fra kød, knogle og blod til øjne og hår.

Den eneste forskel mellem disse samfund lå i typen af det arbejde, der krævedes for at nå deres fælles mål.

Den GUDDOMMELIGE IMPULS bag al denne intelligente, målbevidste aktivitet i kroppen, måtte sikkert være både inspirationen og grundlaget for menneskenes egen adfærd, når de arbejdede i fællesskab for at producere et planlagt mål?

De trak intelligens og formål fra den Skabende Kraft, men hvor meget anderledes var ikke menneskets adfærd, når det arbejdede med jordisk konstruktion eller andet alment projekt, for det var uundgåeligt præget af argumenter og splid.

Jeg blev bragt til en erkendelse af, at den UENDELIGE KRAFT i "Intelligent Skabelse" altid var aktiv i skabelse, som opretholder af orden, samarbejde, harmoni, daglig produktivitet, uden sidestykke af mennesket nogen steds til nogen tid.

7. OVERLEVELSE var en naturlig egenskab ved

"Skaberkraften".

I hvert enkelt tilfælde var der på den mest vidunderlige måde sørget for at alt levende kunne vokse, blive helbredt for sygdomme og skader, næret for at holde kroppen sund og til at reproducere sin egen art for at sikre overlevelse på denne jord.

Dette var den eneste virkelighed, menneskeheden kunne være helt sikker på og dets aktivitet fortsatte uforandret, år ud og år ind.

Solen, månen, stjernerne forblev alle på deres pladser i årtusinder og det blev erkendt, at de alle havde deres egne veje at vandre - dette fænomen var en del af skabelsens store overlevelsesplan.

Hvis dette var tilfældet, hvorfor overlevede så ikke også den evige flamme af: Kærlig Intelligent Skaberkraft skjult i de skabte entiteter af enhver art i universet?

Derfor var denne verden, blot en skygge og billede af de skjulte verdener af Kærlig Intelligent Skaberkraft, som lå bag denne dimension.

Sandheden om skabelsen i sin helhed fandtes bag denne synlige verden.

8. Den kærlige intelligente Skaberkraft var RYTME.

Jeg så, at der var en rytme, som virkede i verden.

Alt var underlagt årstider, som gav en opblomstring og spiring af liv, en vækstsæson, der førte til modning og høst, og produktionen af frø, der sikrede overlevelse af planteliv.

Så var der en gradvis hendøen og vinterens hvileperiode. Men intet skabt og levende var tilladt at uddø. Solen og Månen udtrykte disse egenskaber i universet. Denne rytme kunne endda ses i de kvindelige arter af alt levende.

 

Side 16

Derfor havde alt i skabelsen sin rette tid til fremtræden og høst. Heraf fulgte, at mennesket selv var udsat for tider af vækst og fremgang og tider med hvile.

 

9. Den iboende egenskab ved den Kærlige Intelligente Skaberkraft var LOV OG ORDEN.

Den ufravigelig orden og pålidelighed synlig i skabelsen var forbløffende, selv i de mindste enheder ("celler") i kroppen og overgik langt enhver menneskelig stræben.

Derfor fungerede hele universet under et system af perfekt LOV OG ORDEN.

Jeg indså på stadig højere og højere planer af åndelig eksaltation, at "skaberkraften" viste en intelligent målbevidsthed og kærlig omsorg for alt levende.

Jeg indså, at livet ikke var noget uklart eller ubestemmeligt men en intelligent kærlig skabende kraft, som jeg ligefrem kunne opleve i mit indre som en uendelig forhøjet tilstand af væren, erkendelse, udstråling, ekstase, glæde og kærlighed.

Jeg erkendte mig selv som et med det - opfyldt af det - og jeg var et med alt omkring mig og et med himlen og stjernerne.

Og – det mest vidunderlige og prægtigste af alt – denne "Fader-Skaberkrafts""Natur" og "Funktion" var at arbejde for at skabe glæde, skønhed og velbehag for at sikre menneskehedens trivsel, at arbejde i menneskehedens indre for at skænke indre glæde, sundhed og velbefindende og for at arbejde gennem menneskeheden og dermed inspirere den til ny erkendelse og forståelse.

Forunderlige skabelsesperspektiver kom mig i sinde.

Når vi engang virkelig blev ”ét”, rensede kanaler og instrumenter for den *Intelligente Skaberkraft", blev det gradvist muligt for os at hæve bevidstheden, indtil vi virkelig gennem vore sind og hjerter udtrykte den "Universelle Skaberkrafts sande "Natur".

Så ville livet på jorden til alle tider blive en bestandig "himmelsk tilstand" og vi ville træde ind i en tilstand af evigt liv!

Det må være det sande mål bag skabelsen, tænkte jeg. Og det kom til mig som en bølge af opstemthed og kærlighedsfuld glæde, at dette var formålet med menneskets udvikling!

Men – selv på det tidspunkt, hvor menneskeheden var så ufuldkommen i sin væremåde, var absolut intet umuligt for den i fremtiden, da den, på trods af sine forseelser, var et med den "Skabende Kraft" og den "Skabende Kraft" var i den, gav den liv og legeme og alt andet den behøvede.

Al denne erkendelse løftede mig til højder af ekstase, opstemthed og sublim ekstase, så jeg knapt kunne bære det.

Jeg følte det som om min krop ville opløses ved udvidelsen af Kraften i mig. Jeg var opfyldt af LYS og kunne se DET oplyse ørkenlandskabet omkring mig.

Mit hjerte sang dets pris. Hvor vidunderlig og smuk var den Kærlige Skaberkraft, som uophørligt virkede i, gennem og for os!

Hvilket mirakel var skabelsen!

Jeg råbte højt:

"DU er kilden til al væren, både skaber og også manifesteret i og gennem det skabte: Der er intet i hele universet, som er adskilt fra den grænseløse, evige uendelighed af Guddommeligt liv, Skaberkraftens Bevidsthed - som du er - hvordan er det da muligt, at menneskeheden er så syndig- og hvorfor lider mennesker af sygdom, nød og fattigdom?

Sig mig det, oh kærlige kærlige "Fader" Skaberkraft, for jeg har været stærkt tynget af smerten af deres elendige liv."

Så blev jeg vist virkeligheden bag den "jordiske tilstand" af alle levende ting.

 

Side 17

Jeg følte en enorm begejstring, da jeg omsider ville være i stand til at forstå, hvordan det var, at sådan en kærlig Guddommelig "Skaberkraft" kunne tillade dens skabelse at lide en sådan nød.

Jeg blev vist, at alle levende ting i skabelsen var berettiget til at være strålende sunde, være draget omsorg for, ernæret, beskyttet, helet, opretholdt i fred og velstand, blomstrende i et velordnet samfund af "væsener", der kun udstrålede kærlighed til hinanden.

(I skabelsesøjeblikket opstod imidlertid to GRUNDLÆGGENDE IMPULSER, der sikrede individualitet, og det var disse, som styrede menneskehedens bevidsthed.

Disse impulser blev forklaret mig i detaljer, men denne viden er forbeholdt et fremtidigt brev, når I bedre vil være i stand til at forstå det) .................................

Jeg blev vist følgende klare syn.

For det første, så jeg en nyfødt baby som "lys", en "Skaberkraftens" livsform.

Da babyen voksede til barn og siden til voksen, så jeg "Skaberkraftens" rene LYS gradvist formørkes og siden blive helt skjult i denne af en tæt indpakning af kæder og stropper.

Jeg spurgte om betydningen af visionen, og der kom en klar forståelse til mit sind, som kan udtrykkes i følgende ord:

"Fra fødsel til død - tror mennesker og insisterer på, at deres fem sanser som syn, hørelse, berøring,lugt og smag, fortæller "virkeligheden" om dem selv og universet korrekt.

Da de trækker deres tankekraft direkte fra den "Guddommelige Skaberkraft", sker det fordem i henhold til deres tro.

Hver rem repræsenterer en persons vanemæssige tanker, hans reaktioner på mennesker og begivenheder, fordomme, had, fjendskaber, bekymringer, sorger, som alle binder ham fast og lukker af for lyset fra den indre vision trukket fra "Skaberkraften".

Således træder han ind i mørket, men ved det ikke. Han tror, at han bliver voksen og fuldbefaren og dermed i stand til at arbejde sig fremad og få succes – målet for de fleste mennesker på jorden.

Fakta er, at jo mere moden og velbevandret han bliver på de verdslige områder, jo tættere strammer hans lænker og remme fra tvillinge-IMPULSERNE "Binding-Afvisning" grebet om ham.

Endvidere er hver kæde smedet ud af selviske og løgnagtige begær, grådighed, aggression, vold og voldtægt. Disse kæder hænger tungt om ham og tynger psyken, som er den "skabende bevidsthedskraft" dybt i ham.

Kæde og rem vil binde ham strammere for hvert år, der går, indtil han indser, hvad han gør ved sig selv og oprigtigt angrer hver rem og kæde og gør det godt igen, som han har skadet andre.

Med denne vision lærte jeg et meget værdifuldt aspekt ved tilværelsen.

Mennesket fødes med et potentiale til at skabe sig et smukt liv for sig selv, men ved at hengive sig til selviske begær og had, skaber det et fængsel af elendighed for sig selv, hvorfra der ikke var nogen flugtmulighed før det tidspunkt, hvor dette indser SANDHEDEN om EKSISTENS.

Alle problemerne ved den barske eksistens lå inden for menneskets egne tankeprocesser!

Kun menneskenes "bevidsthedsformer", deres tanker, ord, følelser og handlinger skabte en tæt barriere mellem deres bevidsthed og den universelle Skaberbevidsthed, der gennemsyrede universet i hvert blad, træ, insekt, fugl, dyr og menneske.

Side 18

Jeg blev også vist TILVÆRELSENS LOVE, der kontrollerer menneskets evne til at skabe nye forhold og omgivelser, relationer, bedrifter eller nederlag, velstand eller fattigdom.

Uanset hvad mennesket dybest set TROR det er, godt eller ondt, det bliver det.

Uanset hvad mennesket frygter andre vil gøre ved det, det vil de gøre.

Uanset hvad mennesket HÅBER, at andre vil gøre mod ham, skal han først gøre mod dem, da han så skaber et "Bevidsthedsmønster", som vil vende tilbage for at velsigne ham i den udstrækning, han har velsignet andre.

Hvilken sygdom mennesket end frygter, vil det blive dets bytte, for det vil have skabt et "bevidsthedsmønster" af præcis det, det mindst ønsker at opleve.

Hvad mennesket end sender ud fra sind og hjerte - vil til sin tid vende tilbage på den en eller en anden måde, men husk, at lige altid avler lige.

Stærke følelsesmæssige tanker er "bevidsthedsfrø" plantet i et menneskets egen bevidsthedsbane.

Disse vil modnes, og frembære en lignende frugt at høste.

Disse er frugterne af den frie vilje.

Der er ingen måde, hvorpå mennesket kan undslippe, hvad det tænker, siger eller gør - for det er født af det GuddommeligeSkabersinds bevidsthed og er ligeledes en skaber i sin forestillingsverden.

De, der længes efter goder for sig selv, skal først give det til andre. Lad deres eksistens være en velsignelse for andre.

Når sådanne mennesker er i harmoni med alle andre, er de perfekt afstemt med den universelle skaberkrafts bevidsthed og de befinder sig da i Fader-"naturens" strøm, som er vækst, beskyttelse, næring (fysisk, mental og åndelig) heling, behovsopfyldelse, inden for et system af lov og orden.

Hvordan kan jeg beskrive for jer, min indre glød, min transcendente klarhed og glædens brillans og stærke følelser af kærlighed, som beherskede mig og fyldte hele mit væsen med deres intensitet, indtil jeg klagede højlydt over trykket i mit sind og hjerte.

Det var så kraftigt, at det syntes, som om det helt ville opløse min kropslige form. Idet jeg modtog hele denne enestående, storslåede forståelse af Virkeligheden, vores Værens Kilde og selve skabelsens sand natur - og for menneskeheden, blev jeg opløftet i ånd og min krop blev let som luft.

På det tidspunkt, hvor jeg således blev ophøjet i selve den Guddommelige Skaberkraft, var jeg næsten selv et "Guddommeligt Væsen" og oplevede en høj grad af "Fader-Skaberkraftens Natur i mig og følte dens drivkraft og omsorgsfulde medfølelse for hele menneskeheden.

Derfor kunne jeg senere i sandhed sige: "Kun jeg kender og har set "Faderen".

I det øjeblik, fyldtes jeg af en længsel efter at undervise, hele, trøste, opløfte, nære, og fjerne menneskenes smerte og elendighed.

Jeg længtes efter at frigøre dem fra deres frygt for en mytisk "hævnende gud"!

Når jeg vendte tilbage for at fortælle dem sandheden, ville jeg understrege "virkeligheden" af "Fader Skaberkraftens realitet" - FULDKOMMEN KÆRLIGHED – som opfylder ethvert behov.

Alt hvad de behøvede at gøre var at "bede, søge, og banke på" og alle deres behov - uanset art - ville blive skænket dem.

Glædesfyldt ville jeg fortælle dem de "gode nyheder", at "frelse fra lidelse” lå inden for rækkevidde, hvis de blot tog de nødvendige skridt til at rense deres sind og hjerter for livets manifesterede "TVILLINGEIMPULSER" .

Side 19

Dette burde være enkelt nok, tænkte jeg, man behøvedes kun forståelse og selvkontrol.

(- Jeg er nedsteget til jeres vibrationer for at genopleve min aktuelle sindstilstand i løbet af den tid, jeg var i ørkenen.

Det vil hjælpe jeres egen forståelse umådeligt, hvis I forsøger at gå ind i min daværende "bevidsthedstilstand".

Meget af det jeg gjorde så som healing og "gå på vandet" vil blive klart for jer. De vil blive set som en naturlig konsekvens af min nye forståelse af "Fader-Skaberkraften".

Hvis I læser evangelierne af Matthæus og Markus, vil deres optegnelser få ny mening for jer. -)

For at vende tilbage til mine sidste timer af oplysthed, - der befandt jeg mig i ørkenen, og besad den klare forståelse af, at mennesket selv - (uden egen skyld) skaber den barriere, der hindrer samstemmighed med "Faderens Skaberkraft" og nu længtes jeg efter at skynde mig tilbage og undervise, hele, trøste, og tørre tårerne væk på dem, jeg havde så meget medlidenhed med.

Alligevel tøvede jeg med at forlade dette "hellige" sted, hvor jeg blevet så oplyst og forvandlet i ånden.

På den anden side, hvilken vidunderlig fremtid lå ikke foran mig!

Jeg skulle vandre gennem alle byer og landsbyer og fortælle enhver jeg mødte - den GODE NYHED! "Guds Rige", det sted, hvor al sygdom forsvandt og ethvert behov blev tilgodeset var inden i dem!

Da jeg vidste , at "Faderen" og jeg var ”ét", kunne jeg nu da mit sind var blevet renset for de gamle tanker og ideer,  helbrede deres sygdomme.

Jeg ville lære dem, hvordan de kunne afhjælpe deres fattigdom.

Da FADER-BEVIDSTHEDEN i mig begyndte at aftage og jeg gradvist vendte tilbage til den menneskelige bevidsthed, blev jeg opmærksom på en nagende sult og også en tilbagevenden af min menneskelige tilstand og tankegang.

Mine reaktioner på mine seks ugers oplevelser begyndte at ændre sig.

Min sædvanlige menneskelige bevidsthed om "mig" og mine begær, overtog mine tanker.

"Det mest fantastiske og helt forunderlige er hændt mig!" Jublede jeg.

"Mig er givet en viden højere end alt, hvad der endnu er givet noget menneske."

Jeg var lyksalig ved erkendelsen af, at min tvivl og oprørskhed mod de traditionelle ortodokse jøders hævnende "gud" omsider var retfærdiggjort. Jeg havde trods alt haft ret!

Hvem skulle have anet, at det menneskelige sind i den grad kunne være skabende, at en kraft-fuld tanke eller et intensivt ønske virkelig ville kunne manifestere sig i den synlige verden?

Jeg indså, at Moses måtte have kendt noget til dette, fordi han havde udrettet nogle forunderlige ting, da israelitterne var i stor nød.

Han blev en leder, som ændrede kursen for israelitterne, der tidligere havde været slaver i Egypten.

Jeg kunne nu vende tilbage og befri mit folk fra deres egne læreres strenge kontrol.

Mine sult-smerter blev nu intense. Det slog mig, at jeg kunne forvandle stene til brød for at tilfredsstille min længsel efter mad. Jeg huskede, at "Fader-Skaberkraften” virkede gennem mit sind og dermed ville alt i universet være underlagt min kommando.

Side 20

Jeg skulle til at sige "ordet", som ville ændre stene til brød, men noget i mig standsede mig brat.

Det kom til mig, at ”Fader-Skaberbevidstheden" indebar fuldstændig beskyttelse, næring, opfyldelse af behov, og derfor ville der også blive taget hånd om min sult, hvis jeg bad "Faderen" om lindring.

Jeg indså, at hvis det lille "jeg", det menneskelige jeg i sin nød brugte "Skaberkraften” af egoistiske grunde, ville jeg bygge en barriere mellem "Faderbevidstheden" og mig selv og alt, hvad jeg lige havde lært kunne meget vel blive taget fra mig.

Dette skræmte mig, og jeg bad hurtigt "Fader-Skaberkraften” om fornyet styrke til at bringe mig tilbage til beboede områder og Nazareth igen.

Jeg bad også om lindring af min sult i den form, der ville være den rette for mig.

Straks, blev jeg befriet fra mine sult-smerter, og jeg følte en bølge af energi strømme gennem hele min krop.

Således beviste jeg, at alt, hvad jeg havde set, hørt og forstået var "virkelighed " og ikke nogen forfængelig fantasi født af min tid i ørkenen, fastende og alene.

Min nye energi gjorde det muligt at skynde mig over det ujævne terræn på min vej ud af ørkenen.

På vejen mødte jeg en velklædt mand med et venligt og tiltalende ansigt.

Han hilste mig varmt og udtrykte bekymring over at se mit rå og usoignerede udseende og min dårlige forfatning.

Med glæde hjalp han mig med at sætte mig ned på en sten og delte sit fortræffelige kød og brød med sig. Jeg spekulerede på, hvorfor han befandt sig på sådan et øde sted, og hvor han kom fra.

Som svar på mit spørgsmål smilede han blot og syntes ikke det mindste overrasket, da jeg fortalte, at jeg havde været i ørkenen i så mange dage, at jeg havde mistet tidsfornemmelsen.

Jeg forklarede, hvordan jeg var blevet oplyst om Verdens-Skaberens sande natur og fået vist Tilværelsens naturlige Love. Han smilede blot og nikkede.

"Jeg vil tilbage til mit folk for at lære dem alt, hvad jeg har lært," sagde jeg glad. "For jeg vil være i stand til at helbrede dem og befri dem for alle sygdomme og problemer.”

Den fremmede svarede sørgmodigt: "Det vil tage mange årtusinder.”

Jeg var ved at irettesætte hans manglende tro, da det gik op for mig, at han var væk.

Jeg vidste da, at en Guddommelig budbringer var kommet til undsætning med godt brød og kød – og medfølende advare mig om, at jeg måske ikke, trods min begejstring, ville finde min mission så enkel.

Min entusiasme falmede. Vejen til den første landsby på min vej virkede uendelig. Hvor nemt kunne ikke en ændring i den menneskelige tanke frembringe en ændring i humøret!

Da kom det til mig, at jeg yderligere kunne bevise sandheden af alt det jeg havde været vist ved at springe over en afgrund, hvilket i høj grad ville forkorte min rejse.

Da jeg skulle til at gøre dette, slog det mig med stor kraft, at jeg forsøgte at "bevise", at min tid med oplysning var virkelig.

Hvis jeg krævede et sådant bevis, så var jeg i en tilstand af tvivl og jeg ville sandsynligvis slå mig selv ihjel, desuden havde jeg fået vist, at jeg i enhver situation kunne hæve mine tanker op til "Fader-Skaberbevidstheden" og bede om en løsning på alle problemer.

Hvor hurtigt glemte jeg ikke Sandheden!

Så bad jeg lidenskabeligt om tilgivelse for at være svag nok til at hengive mig til mine egne fantasier og søge at gøre tingene på min egen måde.

Igen kom svaret i fornyet styrke og en større sikkerhed i fodfæstet, mens jeg kæmpede mig frem over det ujævne terræn.

Jeg opdagede også, at jeg tilbagelagde lange afstande så hurtigt, at det syntes som om, jeg var trådt udenfor normal tidsberegning, og at jeg befandt mig i en lettere dimension, hvor den menneskelige opfattelse blev hævet over sin normale tunge trældom af udmattende forbrug af energi.

At gå var så let, at det nu virkede forfriskende. Jeg jublede over det faktum, at jeg havde fundet nøglen til "et liv i overflod".

 

 

 

Side 21

Noget senere, da jeg følte mig mere afslappet, begyndte mine tanker at vandre og jeg tænkte på mit møde med den fremmede og den venlighed, han havde vist mig.

Men jeg huskede også hans advarsel og igen vendte mit gamle selv tilbage, og jeg følte en dyb oprørskhed over, at han skulle kunne fortælle mig, hvordan mit arbejde ville forløbe.

Jeg besluttede mig til at han intet vidste om min fremtid og satte hans advarsel til side.

Jeg tænkte, "at med min viden, kunne jeg udrette ting intet menneske før har gjort.

I stedet for at kæmpe i et vanskeligt liv, kunne jeg nemt begynde at samle rigdomme, tiltrække tilhængere hvor end jeg gik, og dele min viden med dem for også at gøre deres liv lettere. Jeg kunne fjerne al smerte og lidelse.”

Mens jeg overvejede de mange steder jeg så nemt kunne besøge, mærkede jeg at jeg gled hen over terrænet og derefter opad indtil jeg nåede den højeste top af et stejlt bjerg med udsigt over landskabet nedenfor.

Der var det, alt udbredt for mig. Jeg følte min tidligere entusiasme vende tilbage.

Hvor ville det være nemt at samle menneskene og dele al min viden med dem.

Jeg ville få magt, endda blive berømt, som manden der reddede menneskeheden fra alle deres sygdomme og problemer.

Jeg ville vinde deres beundring og respekt og ikke længere blive husket som en doven uduelig fyr.

Som et enormt chok, vendte alt hvad jeg havde lært for nylig, for kun et par timer siden, tilbage i mit sind med stor kraft og klarhed.

Havde jeg ikke lært, at den eneste måde jeg nogensinde kunne opnå fremgang, var at opgive min egen-vilje og vende mig mod "FADEREN” og bede om hjælp i alt, hvad jeg foretog mig?

Så huskede jeg, at skabelsen havde sit eget særlige formål at opfylde. Individualiseringsprocessen havde skabt "trækket og skubbet" eller "given og tagen" i den menneskelig adfærd.

Selv om disse menneskelige egenskaber forårsagede mennesker store kvaler i deres liv, var det så ikke også den smerte, der tvang dem til at søge bedre måder at leve for at finde sand lykke?

Jeg indså, at menneskehedens dårligdomme havde deres plads i planen for den menneskelige eksistens.

Var det det rigtige af mig at bringe fortrolige oplysninger til menneskene for at ophæve virkningerne af den”individualiserende proces”?

Jeg indså, at jeg havde tænkt fra det "centrale punkt" af min individualitet, "egoet" og at det var ego-driften, som byggede barrierer mellem menneskeheden og "Fader-Skaberbevistheden”.

Derfor måtte mit "Central-punkt for menneskeligt begær" overvindes, hvis jeg skulle leve i perfekt harmoni med min " Fader", hvilket var min oprigtige hensigt.

Derefter fortsatte jeg på min vej, mens jeg overvejede, hvad der kunne ligge forude, og hvordan jeg bedst kunne overvinde de impulser, der styrede min menneskelighed for at forblive i strømmen af ”Fader-bevidsthed", hvorfra jeg ville hente inspiration, vejledning, svar på problemer, min daglige næring, daglige helse og daglige beskyttelse.

Faktisk indså jeg, at mens jeg holdt mig indenfor denne daglige strøm af "Fader-Bevidsthed ", kunne intet skade mig og ethvert behov ville blive opfyldt.

Endnu vigtigere: "Fader-Bevidstheden", der arbejdede gennem mig, ville gøre hvad der krævedes for mennesker med stort behov for healing og trøst.

Bestandigt måtte jeg overvinde min oprørskhed mod tilværelsens barske realiteter og lytte til den ”indre stemme" og indordne mig under "Faderens Højere Vilje".

Denne "Højere Vilje" var "Fuldkommen Kærlighed", som sigtede mod at fremme mit højeste gode.

Jeg indså, at det ville være yderst dumt, at fortsætte ad den vej af "egen-vilje”, som hidtil havde styret min adfærd.

Side 22

Det var på det tidspunkt, at jeg blev inspireret til at tale i lignelser til menneskene.

De, der var rede til at modtage kundskab ville forstå og gøre god brug af den.

Men, som det viste sig, kunne selv mine disciple ikke befri sig tilstrækkeligt fra den jødiske doktrin til at sætte dem i stand til at forstå princippet om bevidsthed eller aktiviteten af den Guddommelige "Skaberkraft” indeni skabelsen.

(Indtil nu, har det været et mysterium for alle undtagen de åndeligt oplyste.)

Selv ikke oplysningens åndelige ord kan umiddelbart forstås fuldt ud af det menneskelige sind; derfor skal disse Breve læses langsomt og ledsaget af megen meditation og bøn for at blive forstået korrekt.

Husk, medmindre du kan blive som et "barn" – (at blive af med et ubrugeligt rod af overbevisninger, fordomme, forbitrelse, ambitioner og ego-drift) med et sind fyldt med undren og fuldkommen tro, vil du ikke være stand til at absorbere disse sider, som du burde.

For at blive et "barn", skal du gøre en indsats for at afkaste alle tidligere mentale påvirkninger.

Hvis du lider mentalt / følelsesmæssigt / fysisk, skyldes det kun, at hvad end du oprigtig troede på, ikke har været dig til nogen hjælp og har ikke fremmet dit velbefindende.

Det er tid til at undersøge dit TANKESÆT. Er du tilfreds med det?

Du kan foretage dine valg og når du gør det, kan du kalde på ”Faderen", for at han kan hjælpe dig med at gøre forandringer og den hjælp vil helt sikkert blive givet dig, - blot du ikke tvivler.

Jeg opfordrer dig derfor til at fortsætte med at læse og absorbere de følgende sider. Jeg ønsker at indskærpe styrken af dit tankesæt for dig - den samlede sum af din bevidste og ubevidste programmering.

Det er vigtigt, at du forstår, at intet i dette menneskelige tankesæt har sin oprindelse i den åndelige dimension.

Det er helt og holdent jordisk og sandsynligvis fyldt med mytiske ideer, fordomme, fejlagtige opfattelser, vrede, begravede minder fra fortidens krænkelser og vanemæssige metoder til håndtering af livets op-og-nedture.

Dit menneskelige tankesæt (herunder enhver religiøs idé eller overbevisning) bestemmer din verden, dine relationer, erfaringer, succeser, fiaskoer, glæde og elendighed.

Det er endda ansvarligt for dine sygdomme og ulykker.

Intet sker tilfældigt.

Alt er vævet af de indre tråde af din personlige bevidsthed - tanker, forventninger, overbevisninger i livet, skæbnen, "Gud".

Du lever i en selvskabt verden.

Dette er grunden til at børn, der er vokset op i det samme miljø bliver helt forskellige.

Hver har sit eget individuelle Tankesæt bygget efter iboende karaktertræk.

Hvis du fra fødslen, ikke havde et tankesæt under udvikling, ville du være så bevidstløs som en statue, blottet for følelse, reaktioner og tanker.

Tanketomt, ville du stirre på verden, og selv om der kunne være en stor aktivitet omkring dig, ville intet indvirke på din bevidsthed, da du ville være blottet for reaktion. Intet ville gøre dig glad eller ulykkelig, selv om en bombe eksploderede i nærheden af dig.

Uden et tankesæt, har du intet liv, ingen udvikling, intet ondt, intet godt.

Din TYPE af tankesæt bestemmer kvaliteten af dit liv. Dette er Tilværelsens allerførste Sandhed, som jeg vil have dig til at erkende og forstå fuldt ud.

Desuden bærer du så længe du lever, dit tankesæt med dig overalt.

Side 23

 

Du kan ikke slippe for det, og dag efter dag, vil det fortsætte med at skabe den type eksistens for dig, du har oplevet i din fortid. Mange mennesker går gennem hele deres liv og tror, de er uheldige. De synes, at andre mennesker har været onde, uvenlige og modbydelige imod dem, og har gjort deres liv ulykkeligt.

De mener, at ”andre mennesker" skændes med dem og stadig skaber vanskeligheder for dem, mens de selv er absolut uskyldige i enhver provokation.

Tværtimod, så er det ikke ”andre menneskers” skyld.

Det er det personlige tankesæt, der tiltrækker deres negative omstændigheder.

Mange mennesker viger tilbage fra muligheden af, at de alene er ansvarlige for deres problemer.

For nogle mennesker er det sværere at erkende deres mangelfuldhed, end det er for dem, der har den indre styrke og selvtillid til at se på sig selv ærligt og redeligt.

Oprigtig Bøn trækker ”Fader-Skaberbevidstheden” ind i sindet.

Stille og i al hemmelighed, renser det den menneskelige bevidsthed for alt, som den søgende ikke længere føler sig tilpas ved.

Det er nødvendigvis en meget gradvis proces af indre udrensning og udvikling.

Følelsesmæssige mønstre

Dine følelsesmæssige mønstre kan være lige så skadelige for din totale velfærd som dit tankesæt.

Dit tankesæt sammen med dine følelsesmæssige mønstre er dine skaberværktøjer.

Disse skaber tilsammen de nødvendige retningslinier for fremtidige ejendele, begivenheder og omstændigheder.

Disse SKABERVÆRKTØJER er virksomme i dit liv, om du ønsker det eller ej.

Det er langt sværere at opdage dine dybtliggende følelsesmæssige holdninger hvad enten de er bevidste eller ubevidste end at genkende din mentale tilstand.

Mennesker kan være besatte af negative følelsesmæssige mønstre og være helt uvidende om dem, da de skjules af den daglige rutines øjebliks-følelser.

For at opdage, hvordan dine følelsesmæssige mønstre virkelig er, så stil dig selv spørgsmål indenfor nedenstående områder, og vær helt ærlig overfor dig selv.

At forsøge at skjule sandheden om dine følelsesmæssige mønstre er blot at bedrage dig selv og afskære dig fra at nå den glædesfyldte eksistens, det var hensigten, at du skulle nyde.

Hvordan har du det virkelig med LIVET?

Jeg vil have dig til at skrive et varmt medfølende brev til dig selv, hvor du nøjagtigt fortæller, hvad du føler når du svarer på følgende spørgsmål:

Er du glad for at være i live, eller ville du foretrække at ophøre med at leve?

Hvis dit sandfærdige svar er det sidstnævnte, så har du en negativ holdning til livet og er i krig med dig selv på et dybere plan.

Du er bevidst om, at du skal fortsætte med dit daglige liv, men på det dybeste plan, ønsker du at holde op.

Den indre krig forhindrer dig i at tiltrække alt det, du kunne opleve med et positivt følelsesmæssigt mønster.

Hvilke følelser har du virkelig over for dine familie? Er der en skjult fjendtlighed, som du ikke ønsker at indrømme eller at du ikke var klar over eksisterede?

Hvordan har du det med dit arbejde, dine kolleger, underholdning, andre racer o.s.v.

Skriv alle dine opdagelser om dig selv ned og lås brevet inde på et sikkert sted.

Side 24

Dette arbejde du har gjort for dig selv er for dig selv - kun til gavn for dig selv.

Du har ikke gjort det for at gøre dig til et bedre menneske, eller for at behage "Gud" eller for at vinde andre menneskers bifald.

Du har gjort dette arbejde for at fjerne eksisterende indre blokeringer for din åndelige udvikling og ultimative lykke.

Hvis du beslutter at ændre dit liv ved at læse disse breve dagligt, opfordrer jeg dig til at gemme dit daterede brevpå et sikkert sted.

Genlæs det om et års tid og glæd dig over de store ændringer, som du vil sehar fundet sted i dit tankesæt. Du vil også se, at der har været ændringer i dine livsomstændigheder.

Husk, at bøn og meditation med fokus udelukkende på din Skaber vil bringe dig ny styrke og indsigt, som efterfølgende vil bringe ændringer i dine følelser og dine omgivelser.

Når du beder - må du aldrig fokusere på dine problemer - spørg - altid om det rigtige middel. Lad din Skaber give dig de rigtige løsninger på det, som dit menneskelige sind ikke er istand til at udtænke.

For eksempel – må du aldrig fortælle din "Skaber-Fader", hvor syg du er.

Koncentrer dig om den Kraft, som du umiddelbart modtager (selv om din menneskelige bevidsthed kan være for uigennemtrængelig til at føle det) og tak for din hurtige bedring og tro på det.

Når du ”takker”, accepterer du, anerkender, tror og indprinter i din egen bevidsthed erkendelsen af, at din bøn nu ligger i "Fader-Kærlighed Bevidstheden" og bliver "behandlet" for at blive synliggjort på rette tid.

Da jeg var i Palæstina, takkede jeg hele tiden for arbejdet, før det blev udført.

Bed aldrig og derefter gå ud af dit værelse og fortælle mennesker, hvor syg du føler dig, eller hvor forfærdeligt den personlige eller nationale situation er.

Hvis du har bedt Fader- Skaberen om at løse dine problemer, økonomi eller dit dårlige helbred, hvilken fornærmelse er det ikke mod Fader-Skaberen fortsat at drage tidligere negative tilstande frem?

Du ophæver da straks arbejdet Fader-Skaberen er engageret i.

Hvis de gamle tilstande i dit sind, efter bøn, ikke er blevet tidligere negative tilstande, vend da tilbage for at bede, indtil du kan afvise dem fra dit sind og virkelig tro på, at alt bliver guddommeligt ordnet - i samme nu.

Vend tilbage igen og igen for at takke for de goder, du har bedt om. De vil helt sikkert materialisere sig.

Der er mange tusinde mennesker i din verden i dag, der konsekvent stoler på, at den Universelle Fader-Skaber opfylder deres behov og er vidner til de mangfoldige velsignelser i deres liv.

Opgiv frygt, den har ingen nytte gjort.

Vend din opmærksomhed mod den universelle Fader-Skaber som er KILDEN TIL DIN VÆREN, undfangelse, vækst, udvikling, næring, genskabelse, healing, opfyldelse af alle dine behov, BESKYTTELSE, alt inden for et system af ÅNDELIG LOV & ORDEN.

Indse, at alt dette vidunderlige arbejde er konstruktivt, målbevidst og velordnet.

Du har virkelig en Master Mind bag dig, din familie og dine livsvilkår. Havtillid til den.

Lad ikke dine tanker ødelægge den Guddommelige Skaberproces!

Husk frem for alt - at jeg, Kristus, kun udførte mine såkaldte mirakler, fordi jeg indså, at ”Guds Rige" var inden i mig, og at jeg altid kunne stole på, at min Skaber-Fader gjorde arbejdet i og gennem mig.