Martinus-artiklerne redigeret og opdateret 03-11-2021

Er livet evigt


Ifølge Martinus eksisterer døden ikke, den er kun en tænkt modsætning til livet. --

Det levende i os er vores evige bevidsthed, som er vores primære side,

hvorimod vores fysiske side er forgængelig og sekundær.

Alle organismer fungerer som midlertidige redskaber for bevidstheder

under evig udvikling.

Når“døden” indtræder, mister vi forbindelsen til kroppen.

Efter denne såkaldte død befinder vi os for en tid på et åndeligt plan

i en slags hvile- og rekreationtilstand sammen med ligesindede.

Vi inkarnerer så atter til et nyt jordisk liv med endnu en periode af oplevelser og talentudvikling i den fysiske verden, og således fortsættende.

Tilværelsen består af evige udviklingsspiraler med storslåede fysiske og åndeligeverdener, hvor nye variationer i livsformer og nye skabe- og oplevelsesmuligheder hele tiden manifesteres.

Læs videre her: