Oprettet 29-06-2020

 

Vi er alle lige

 

 

Kristus siger:

Hvis I fanger en regndråbe i jeres hule hånd, kan I da sige, at fordi regndråben er landet i JERES hånd og fordi den er blevet adskilt fra den regn, der falder på jorden,

at den dråbe er anderledes i ”væren”, kemisk sammensætning og kvalitet af renhed eller styrke fra resten af regnen, der samtidig falder omkring jer?

Side 6

I kan farve jeres dråbe med et grønt farvestof, og gøre den grøn, men kan I sige, at denne grønne dråbe er helt anderledes end resten af regnen, der falder i det øjeblik?

De af jer, som er forstandige med god vilje og et godt hjerte, er oprigtige og sandfærdige, vil være i stand til at svare - nej, regnen er ikke anderledes.

Den er nøjagtigt den samme i kvalitet og væren som resten af regnen; den eneste forskel er, at grønt, rødt eller blåt farvestof er blevet tilføjet.

Derfor er det blevet noget mere end regnen, der falder omkring os, men dråben af regn i min håndflade er grundlæggende den samme som regnen.

Hver eneste af jer,

uanset hvem I er, hvilken farve hud, I har, hvilken slags hår, der pryder jeres hoved og beskytter den mod solen, formen af jeres hoved eller krop, hvilket sprog I taler, tanker I tænker, ord I bruger, handlinger og gerninger I udfører, som et resultat af jeres overbevisninger og tanker -

uanset jeres FORSKELLE I FYSISK OG MENNESKELIG BEVIDSTHED –

er I alle nøjagtigt som andre, af samme kvalitet, født af den samme VÆRENS KILDE, har samme potentiale i uendeligheden, den samme åndelige kapacitet i uendeligheden i enhver henseende.

Den eneste forskel mellem alle jer, muslimsk araber, russisk jøde, amerikansk kristen, tibetansk buddhist, indisk hindu, er de tilsætningsstoffer, der er pumpet ind i hver af jer som et resultat af jeres genetik, der stammer fra jeres herkomst og race, miljø, opdragelse i familien, familieressourcer fattige eller rige, uddannelse og muligheder i livet.

MEN - disse er alle overfladiske.

De er tilsætningsstoffer, der maskerer den Virkelighed, som I kalder jeres sjæl, lige som farvestof vil maskere sandheden om vanddråben i jeres hule hånd.

Jeres sjæl kommer direkte fra Guddommelig bevidsthed og forbliver selv uberørt og ren og forenet med alle andre sjæle i Guddommelig Bevidsthed til trods for alle de tilsætningsstoffer, der har dækket og korroderet den siden fødslen.

I må også indse, at alle er født med forskellige menneskelige evner til at gøre brug af de tilsætningsstoffer, der er pumpet ind i dem ved fødslen.

De menneskelige evner, der skal anvendes af hver sjæl afhænger af de åndelige fremskridt den gjorde i tidligere liv.

Nogle mennesker kravler ud af dybe huller af ulemper, depression og fortvivlelse og opnår høje positioner af tillid og respekt, og udøver megen indflydelse på andre -

og nogle mennesker falder fra svimlende højder af fordele, velstand, muligheder og talenter, til sorte huller af fortvivlelse, depression, narkotika, mord, voldtægt og hvad der ellers kunne nævnes.

Men lige meget hvad I har udrettet - eller ikke - med jeres muligheder eller mangel på samme, forbliver I alle fundamentalt og grundlæggende af samme "væren" og potentiale.

I er alle i stand til at stige op, lidt efter lidt, uanset hvilket åndeligt bevidsthedsniveau I i øjeblikket indtager, til højderne af GUDDOMMELIG BEVIDSTHED inden for de Himmelske Riger.

Når I accepterer disse Breve som værende SANDHEDEN om TILVÆRELSEN og dagligt søger at leve efter retningslinjerne, som vil bringe hver enkelt af jer i harmoni og kontakt med DET, SOM GAV JER VÆREN

vil I helt sikkert bevæge jer hen imod og opnå de højeste åndelige mål, som I på nuværende tidspunkt har sat jer selv.

I kan alle nå til den tilstand, hvor I fuldt ud accepterer SANDHEDEN og arbejder på at rense jeres personlige bevidsthed for at absorbere den GUDDOMMELIGE BEVIDSTHED og blive individer fyldt med -

og udstrålende – den Guddommelige Bevidstheds Kraft i jeres nærmeste omgivelser og endeligt i hele verden.

Side 7

I er alle vigtige for jeres nærmeste omgivelser.

Den forælder, der føler,

at hvad der er gjort for familien ikke er værdsat, der føler, at han/hun ikke har indflydelse på familielivet, aldrig bliver hørt, respekteret, elsket, der føler, at uden for hjemmet eller på arbejdspladsen er han/hun uden betydning og ikke vil blive savnet,

mangler indsigt.

En sådan person, det være sig mand, kvinde, far, mor, ven, arbejder, arbejdsgiver, har alle indvirkning på omgivelserne.

Hvis de blev fjernet, ville det efterlade et tomrum, og det ville tage tid før dette hul ville blive udfyldt ved ankomsten af en anden og af nye aktiviteter, der udøvedes af de efterladte.

Et tomrum er tilbage af den største Kraft og Stemme og Velgører, eller den lavest stående arbejder, der fejer gulvet eller havegangene.

Hver og en indtager en særlig plads i helheden.

Hver og en medbringer deres eget talent, deres egen karakter, deres egen måde at gøre tingene på, deres egen indvirken på de mennesker de taler til, på det sted, hvor de bor eller arbejder.

De er af afgørende betydning i deres egen niche.

Ingen kan frarøve en person sin betydning, bortset fra personen selv ved sin fornægtelse af egen værdi.

Uanset om en person er født handicappet – har denne stadig sin unikke, betydningsfulde plads i familien og omgivelserne.

Nogle gange, indtager de en position af større betydning, end hvis de var blevet født raske og fuldkomne. Deres præstationer vækker undren og respekt.

Virkningen de gør på omgivelserne afhænger helt af

deres vilje til at være, af deres vilje til at handle,

deres vilje til at udstråle god vilje,

deres vilje til at få det meste ud af deres muligheder,

af deres vilje til at være noget særligt for mennesker ved at få disse til at føle sig bedre tilpas, end de gjorde før de mødtes.

Hver tilstand udspringer af den VILJE, der udøves på alle tidspunkter.

Nogle er blevet født med stor viljestyrke, andre med mindre,

men i det øjeblik, en person fuldt ud erkender,

at al VILJESTYRKE er trukket fra den UNIVERSELLE BEVIDSTHED og VILJEKRAFTEN kan forøges ved at påkalde ens KILDE til VÆREN for øget viljestyrke,

så begynder denne at indse, at viljestyrke alligevel ikke er begrænset.

Den kan trækkes til, alt efter størrelsen og styrken af ens tro, fra selve den UNIVERSELLE BEVIDSTHED.

Hver og en af hvert køn, hver race, nation, religion, alle niveauer af ressourcer og indkomst fra fattig til konge, er ved dagens afslutning lige vigtige i NUETs øjeblik.

Ægte forskelle opstår kun ud fra, hvad hver person giver af sig selv indtil dette øjeblik, det næsteøjeblik og resten af dagen.

En konge eller premierminister kan blive husket for sin godhed, de fordele, han bragte sit land, eller for den elendighed han pålagde mennesker.

Ligeledes vil en mand født ind i en fattig familie, som måske ikke har udviklet sine evner til et højt niveau,

men som gav alt i sin tjeneste til sine omgivelser,

med tiden blive æret af pårørende og venner - og i det næste liv høste af sin såning ligesom kongen eller statsministeren.

Sådan en person vil have bidraget "liv" til sine omgivelser,

fordi karakteren af livskraft erubetinget kærlighed og tjeneste, arbejde og harmoni,

der giver, hvad der er nødvendigt ved opfyldelsenaf hinandens behov.

Side 8

Hvis jeres livskraft hver dag bliver anvendt til bare at give en kop te til mennesker, der er syge, så lad denne livs-kraft blive brugt i sin højeste form:

som ivrigt er at ville gå hen til patienten med et varmt smil og servere teen med venlighed, velvilje og et ønske om at denne skal blive helet.

 På denne måde, kan en te-giver blive et strålende medium for heling og opløftelse.

 Jo oftere te-giveren lydløst påkalder en tilstrømning af Guddommelig Bevidsthed ind i sin egen bevidsthed,

jo større og mere gennemtrængende vil dennes udstrålende livskraft til patienten være.

Den syge person er måske ikke klar over, hvad der sker,

men et lokale af syge mennesker, betjent af en sådan te-giver, eller omsorgsperson, vil komme sig hurtigere end

de, der modtager deres te fra en, der rækker det til dem uden et blik af påskønnelse, uden et ord, uden en venlig tanke.

Nej, ethvert job, ethvert øjeblik kan være helligt og smukt, strålende ved indstrømningen af livskraft fra den

GuddommeligBevidsthed,

opløftende, helende for sig selv og andre,

hvis en person giver sig tid til at indse at han/hun er en kanal for Guddommelig Bevidsthed, som i sig selv er alt-helende, alt-beskyttende, alt-opfyldende af alle en persons behov.

En person, selv en der renser gulve og tømmer senge-bækkener, der besidder en sådan erkendelse, kan gå ind i et lokale og blive den vigtigste - måske den eneste, der bibringer med noget godt blandt seks, der uddeler senge-bækkener.

En sådan person kan efterlade en arv af forøget styrke i hver eneste patient.

Hver eneste person, der indser, at der fra deres øjne udstråler potentiel livskraft til dem, hvem synet er rettet imod, kan vide,

 at deres blik, dette gennemtrængende blik, dette smilende blikhar gavnet den, der har modtaget den.

For alt, hvad vi - ja, du og jeg, Kristus, tænker og gør, er en bevidstheds-handling - og bevidsthed er livs-kraft.

Med aktiviteten af vores sind, dit og mit, former vi vores bevidsthed, vores livs-kraft i forskellige former, som vil velsigne eller forbande miljøet.

Den eneste forskel mellem dig, Muhammed og jeg selv, kendt på jorden som Jesus, er de tanker og følelser, Muhammed og jeg udstråler til andre.Vi udstråler begge liv-givendebevidsthedsenergi til verden.

Hvad udstråler du i din verden?

Husk igen, hvordan jeg en gang, i min tid i Palæstina i en periode med megen stress, forbandede figentræet og det visnede helt til rødderne.

Ikke længe efter blev jeg også selv kraftigt forbandet både af romerske soldater og jødiske præster. Også jeg visnede til mine rødder, før jeg døde på korset.

Pas på hvad du uddeler til andre; vær sikker på, at du gerne vil modtage det samme.

En kop vand givet til en person med kærlighed kan

velsigne og opløfte den pågældende person

eller,

hvis den givesmed negative følelser, kan det gøre, at modtageren føler sig lille og betydningsløs - lidt svagere og meredeprimeret.

Hvilken rolle spiller du i dine omgivelser?

Er du hædret og anerkendt for den kærlighed og gode vilje, du spreder i det øjeblik du træder ind på din arbejdsplads?

Har du fanget en vision om, hvad der er virkelig betydningsfuldt i livet?

Har du lagt en åndelig plan, og sat dig et åndelig mål, der skal nås, før du går videre til den næste skønne dimension?

Vil du være tilstrækkeligt renset og engageret i ubetinget kærlighed til at bevæge dig ind i højereniveauer af åndelig bevidsthed -

eller vil dine mål stadig være dem, der tilhører det jordiske plan?!!

Side 9

 

Spørg dig selv: Hvilken rolle ønsker du virkelig at spille i dine omgivelser? Hvad er dit åndelige mål?

Lige så vigtigt: Hvad er dine holdninger til andre mennesker - overlegenhed og eksklusivitet - eller en bevidsthed om, at de fleste mennesker gør det bedste de kan, uanset hvad talenter de besidder?

For at nå dit fulde potentiale må du indse, at hverken position eller rigdom kan begrænse den kraftdu udøver i verden.

Dine eneste begrænsninger er dine holdninger og tanker, der er et resultat af dineholdninger.

Den livskraft, der udstråler fra en konges, premierministers, generals sind

eller

en ydmyg tjeners, eller soldats,

er lige kraftfulde og produktive for noget godt i jeres omgivelser,

forudsat at hver enkelt disciplinerer sinetanker til at blive afstemt efter de åndelige frekvenser af ubetinget kærlighed og GuddommeligBevidsthed.

Desuden trænger sådanne tanker ind i og forbedrer selve verdensbevidstheds-kraften.

Hver person, som tilføjer deres åndelige tanker til verdens åndelige tanker, styrker denne.

Den eneste faktor, der bestemmer graden af tilbøjelighed til formidling af liv-eller-sygdom, er den grad af realisering og åndelig forståelse, som en person har trukket fra Kilden tilVæren.

Derfor er den mand, der glad og med et godt hjerte fjerner nabolagets affald med en velsignelse til alle han møder, et klart lys, der skinner i sin lille verden.

Mens den gerrige, opfarende rigmand på vej ud af sit palæ for at tage til sit kontor, er en pøl af mørke, som negativt påvirker alle, der vover sig i nærheden af ham.

Ligegyldigt hvad du gør, hvad du har, hvad stilling du indtager i livet, er der ingen grænse for at styrke det gode.

Der er ingen grænse for den potentielle storhed og herlighed af dit væsen.

Din eneste begrænsning er mængden af tid og energi, du er parat til at afsætte til at meditere på din KILDE til VÆREN og åbne din menneskelige bevidsthed til at indgå i DENNE og modtage DENNE i dit sind.

Derfor,

religiøse ledere, ær jeres menigheder, for I ved ikke, hvilken åndelig indsigt og fremskridt, der finder sted i hovederne på de, der kan synes at være meget ydmyge og uden social status.

Religiøse ledere, ophør med jeres kritik af andre religioner, for I ved ikke hvilke højder af åndelig viden, indsigt og oplysning, deres tilhængere kan have opnået.

Religiøse ledere, indse, at I selv, kun er så åndeligt udviklede som jeres personlige opfattelse af Virkeligheden.

Hvis I ikke har nogen opfattelse af, hvad der ligger bag sløret af jeres materielle verden – kan I værereligiøse,

men I har ikke en åndelig bevidsthed.

Dette er det sande ideal, den sande aspiration, det højeste mål - at forstå og opleve denVirkelighed bag og inden i alle ting, der giver disse deres individuelle væren.

I må kalde den Virkeligheden - Gud, Allah, Jehova, Uendelig Intelligens, Guddommeligt sind eller GuddommeligBevidsthed eller Tao.

Alle disse navne betyder KILDEN til jeres VÆREN - jeres SKABENDEOPRINDELSE.

I KAN IKKE HAVE EN HØJERE ASPIRATION END DETTE–

at forstå og opleve Virkeligheden bag og i alle ting - som giver, opretholder og vedligeholder al individuel væren.

Dette var målet, som blev præsenteret for jer af alle oplyste Lærere, der er kommet til Jorden.

Side 10

 

De delte alle den samme vision, den samme erkendelse og forståelse.

Sådanne Lærere var højt ansete, men kun få af deres tilhængere forstod, hvad de blev undervist i.

Hver og en gav sin egen fortolkning af Lærerens ord.

Enhver fortolkning udsprang af dennes personlige betingelser og forudindtagethed.

Husk altid, i jeres personlige liv, at jeres tanker, ord, handlinger ikke kun har betydning for jeres fremtidige liv, men også påvirker mennesker, som I til hver en tid har forbindelse med.

Hvad end I er, arbejdsgivere eller arbejdstagere, der personligt bidrager til en vellykket drift af virksomheden, hvor I tjener til det daglige brød - det være sig på en fabrik, en gård, en forretning eller et professionelt kontor.

Hvad bibringer I personligt til jeres medarbejderes eller kollegers trivsel og velbehag, hvad er jeres bidrag til hele bygningen?

Til bygningen”? Spørger I måske forbløffet.

Men jeg gentager – hvad gør I for jeres bygning, jeres befordringsmidler, hele jeres virksomhedsforetagende?

Alt,

mursten, mørtel, stål, glas, papir, metal, dæk, motorer og benzin

er gennemsyret af den bevidsthed I udstråler, når I går omkring og udfører jeres daglige anliggender.

Dette er grunden til, at nogle mennesker efterlader et spor af ødelæggelse bag dem, fordi de har en ubehagelig, irritabel, kritisk og destruktiv bevidsthed og andre holder deres ejendele ved lige, så de ser nye ud i årevis, fordi de værdsætter og værner om dem dagligt.

Alt på jeres jord er synliggjort bevidstheds-energi - det være sig i form af uorganisk materiale eller levende plasma.

Med jeres tanker giver I næring til eller ødelægger, hvad der er i jeres omgivelser.

 

Hvad gør I selv for jeres familie, hjem og omgivelser?

Er I kværulerende, nedgørende, destruktive i tankerne på jeres arbejde og mod andre mennesker?

Vær da sikre på, at I efterlader et lille spor af destruktiv bevidsthed bag jer, somvil bidrage til at svække alle, som det gennemtrænger og gennemsyrer.

Hvis I fokuserer på ønsket om at elske, at acceptere, at arbejde med glæde i hjertet, da sprederI - overalt hvor I kommer - en bevidsthed af styrke, velsignelse og vækst.

Da jeg var på Jorden i Palæstina, havde jeg at gøre med ortodokse jøder, som troede på og opretholdt etiske regler for opførsel, der var så stive at de grænsede til grusomhed.

Deres traditionelle love var totalt hæmmende, deprimerende, begrænsende og latterlige.

Til disse mennesker bragte jeg en ny vision om en evig ”Fader”,

som var ophøjet for dem selv - og dog til stede overalt -

altid bevidst om deres behov og af en sådan universel kærlighed,

at de kunne være sikre på, at det altid var "Faderens vilje", at opfylde alle disse behov.

Jeg opfordrede menneskene til at se sig omkring, se på naturen, på bakkerne, hvor får og geder græssede fredeligt, på søerne fyldt med fisk, og på fuglene, der fløj i luften, hvilede sig og byggede reder i træerne og blomsterne så overdådigt klædt i mange farver.

Jeg sagde til dem:

"Se - forstå, hvad det er I ser.”

I ser en verden, hvor alt har sine behov, og alt får disse behov opfyldt.

Hvordan kan I tvivle, når I ser, at fårene lever udelukkende af græs? Hvad indeholder græsset, når det nærer uld, knogler, blod og kød og producerer unger?

Er I ikke vidne til et vidunder af forsyning?

Se på fuglenes behov, hvor vidunderligt de er forsynet. De har beskyttelse i træer og frø som giver styrke.

Når det gælder menneskene, der har behov for bolig og mad og tøj, har ”Faderen” givet dem hele verden, hvorfra de kan opfylde deres behov......"

fra:

Kristusbrev 4

 

For jer, der er kommet for at forstå sandheden om "hvem I virkelig er", vil jeg gerne tale til jer om den verdensomspændende bekymring angående "racisme".

Jeg vil gerne have, at I skal vide, at denne snak om RACISME udelukkende skyldes ego-driften fra de mennesker, der har følt sig foragtede og afvist på grund af deres racemæssige forskelle.

Disse følelser er rodfæstet så dybt i "selvet'', at uanset hvordan omstændighederne kan ændre sig for dem og de kan være i stand til at udvikle sig i livet og endda blive personligheder af stor betydning på livets verdens-scene, er der altid en følelse af utilstrækkelighed og vrede mod de mennesker, der først fik dem til at føle sig underordnede.

Det skal forstås, at sådanne følelser af underlegenhed ikke er unikke for sorte racer.

 

Side 16

 

Disse følelser af "yderste ringhed" opleves af de fleste mennesker, der udsættes for kastesystemet i Indien, klasseadskillelser i den europæiske kultur og i de lande, hvor "forskelle" er gjort til bjerge af adskillelse mellem en person og en anden.

Disse smertefulde og underminerende følelser af "mindre status" opleves selv af de såkaldte ophøjede personligheder, som aldrig er helt komfortable i deres myndighedsstillinger.

Denne følelse af utilstrækkelighed og uværdighed er indgroet i menneskeheden som helhed, uanset hvad position eller race eller uddannelse individet kan have.

Følelsen af værdiløshed stammer i høj grad fra den dybe, dybe bevidsthed om psyken, at ego-adfærd er i modstrid med de højeste principper for menneskets eksistens.

Når denne naturlige indbyggede "uværdigheds"-drift forstærkes ved nærværelsen af andre tilsyneladende mere prestigefyldte eller successfulde mennesker, påtager denne naturlige følelse af utilstrækkelighed sig smertefulde overtoner.

Det eneste middel til at overvinde de etnisk smertefulde følelser af afvisning, selv når man er meget succesfuld, er

at nå frem til den klare erkendelse af, at hvis der ikke havde været disse etniske omvæltninger, flytninger, fremmede og udlændinges ankomst med deres anderledes sprog, kulturer, uddannelses-processer og deres undertvingelse af jeres naturlige tilstande og levemåder,

ville de forskellige racer ikke nu indtage de ansvarsposter og den verdslige status, som nogle har opnået på dette tidspunkt.

Derfor er den eneste helende og livsfornyende handlingsplan at meditere, overveje, reflektere og bede om Guddommeligt Lys om emnet, indtil I kan sige helt ærligt: "Herre - jeg er oprigtigt lykkelig og glad for at alle disse uhyrligheder fandt sted.

På grund af dem er jeg, hvor jeg er i dag, på grund af dem har jeg fået mulighed for at teste og opleve omfanget af min udholdenhed, mit intellekt, mine følelser og talenter.

Jeg kan måle mig selv med resultaterne fra andre racer - og måske fortsætte med at lære at stige endnu højere fra min begyndelse.

Jeg takker Dig for styrken og inspirationen til at vise min grundlæggende lighed med alle andre - jeg sender mine tanker om kærlighed og taknemmelighed til dem, der lagde grundlaget for mine nuværende goder for mange, mange år siden."

I kan også reflektere over det faktum, at det var uundgåeligt, i henhold til EKSISTENSENS LOVE, at de, der var forbundet med slavehandel og andre tragiske hændelser, eller som var ansvarlige for at uddele smerte og tortur til andre mennesker, skulle vende tilbage i et fremtidigt liv som medlem af de undertrykte racer og lide voldsomt.

Når de er født ind i sorte racer, er det mere end sandsynligt, at disse mennesker var højrøstede i deres krav til lighed og menneskelig behandling af sorte mennesker.

En sådan person kan endda være jeres bedstefar eller far - og I kan undre jer over, hvorfor livet har behandlet den "stakkkels sjæl" så slemt.

Alternativt kan de "hvide mennesker", der lagde de sorte i lænker og holdt dem i fangehuller, på nuværende tidspunkt muligvis skabe kaos for andre mennesker ved at besætte samfundets lag af alle racer, der gør oprør mod fortiden.

Det kan vel være en fortid, som de selv havde hjulpet med at skabe.

DET ER ET FAKTUM, at mennesker bliver re-inkarneret ind i forskellige lag i samfundet i forskellige racer for at sætte sjælen i stand til at lære en meningsfuld lektion, når den rejser opad mod KRISTUS BEVIDSTHED.

Husk det grundlæggende princip om eksistens. I skaber selv jeres morgendage.

I skaber også, uanset hvad I har brug for til jeres opløftelse, ved at række ud efter det.

Uanset om I er opmærksomme på det eller ej, rækker I spontant ind i højere niveauer af åndelig bevidsthed, når I rækker ud efter en forbedring af jeres livsbetingelser,

 

Side 17

 

Som jeg allerede har fortalt jer - den GUDDOMMELIG VILJE er at frigive skabelsen fra stress og derfor vil de lektioner komme ind i jeres oplevelser, der er nødvendige for at tage jer opad mod Guddommelig Bevidsthed.

Derfor TILGIV - for I har ingen sand viden om jeres sjæls rejse gennem mange århundreder af jordisk eksistens. I har ikke kendskab til, hvad I selv gjorde i tidligere liv.

Tilgiv nutiden, tilgiv fortiden og accepter, at meget godt er kommet ud af det, lær at velsigne og elske dem, som I troede sårede jer eller jeres forfædre.

Og I, der i øjeblikket har en hudfarve, der bærer privilegiets magt - vær opmærksom på andre racer og deres problemer og reflekter over det faktum, at I i et fremtidigt liv kan befinde jer i en underprivilegeret krop og på første hånd lære at vide, hvordan det er at blive født med en følelse af at være en andenklasses borger.

Reflekter også over jeres tidligere liv, overvej hvad I måske eller måske ikke har gjort for at skabe jeres nuværende situation.

 

 Sandheden om RACISME er denne:

Hver eneste entitet under solen er nedsteget fra Guddommelig Bevidsthed på en eller anden måde.

 I de dybeste rødder af væren er alle forenede i ENHED.

Hvori ligger da forskellene?

De opstår under udviklingen af arter, genetik, betingelser, traditionel indlæring, skikke, undervisnings- og familievaner i forbindelse med at relatere sig til andre og forskellene i tankemønstre.

Det er ikke farven, som adskiller jer.

Et lille barn af enhver race og farve vil på grund af sin uskyld og spontanitet i selvudfoldelse finde accept i hjertet hos de fleste voksne.

Det er BEVIDSTHEDEN, som deler jer og som føles på alle niveauer af jeres væsen - for alle er trods jeres materielle kroppe, BEVIDSTHEDS-FORMER, der udtrykker bevidsthedsmønstre og BEVIDSTHEDS-FORMER, der modtager bevidsthedsmønstre fra andre.

Hvert individs bevidsthed er deres virkelighed - ikke deres hud eller udseende - og det er menneskers bevidsthed, der enten tiltrækker eller frastøder andre.

I kan være sikker på, at I kun vil overvinde jeres følelse af raceforskelle, når jeres mentale/emotionelle tankemønstre er i sympati og når jeres VÆRDIER, ved hvilke I vælger at leve hele dagen, er de samme.

Indtil den tid kommer, er det meningsløst for mennesker, at være vrede på hinanden, fordi de oplever racemæssige forskelligheder. De er en del af den menneskelige tilstand.

Hvis I fuldt ud ønsker at blive accepteret ind i en anden race, må I ændre jeres værdier, jeres opfattelser, jeres ideer, levevis og relateren til andre - til at matche alle andres i den race.

Raceforskelle dør da en naturlig død.

Hvis I ikke er villige til at påtage jer den races "bevidsthed", I ønsker at slutte jer til,

så anerkend, accepter og RESPEKTER med KÆRLIGHED forskellene i bevidsthed.

Ingen har ret til at kræve, at i bør ignorere forskellene.

VIGTIGST AF ALT:

Vælg de højeste standarder, der tilbydes i verden, arbejd med at omfatte og bruge dem - så vil alle hudfarver tage en ny og indre skønhed på sig, som ingen vil være i stand til at modstå.

Alle mennesker vil så villigt forenes i fuldkommen harmoni.

Alle farvers fysiske udseende vil også ændre sig og påtage sig en ny indre skønhed......

fra:

Kristusbrev 9

 

 

dikteret 2000-2001

overs. 2019

 

*************************************************************

 

2000 CHRIST'S LETTERS, www.christway.co.za

 

 

NB Jeg anbefaler i dette Brev, som I de andre, at man i tvivlstilfælde læser den engelske originaltekst! (o.a.):

til downloading i pdf format:

 

CHRIST'S LETTERS

OBS Hvor der i Kristusbrevene og de tilknyttede artikler

 er en generel kritisk beskrivelse af kristne/kristendommen,

 jøder/jødedommen, muslimer/islam, mænd, kvinder m.v.

 gælder denne beskrivelse kun de, der i praksis passer ind i det beskrevne.

 Ingen kristen, jøde, muslim, mand, kvinde m.v.

 bør føle sig ramt af disse kritiske beskrivelser,

 hvis de rent faktisk ikke passer ind i beskrivelsen.

Læs også i den forbindelse:

Oversætters bemærkninger