Meditation-bøn

 

 

Side 5

 

Der er mange mennesker, der helhjertet tror på, at hvis de beder om et bestemt objekt, en oplevelse eller uddeling af den rigtige vejledning i en bestemt situation, vil de virkelig modtage det rigtige objekt, den rigtige oplevelse eller vejledning, som vil forbedre deres velbefindende.

De tror, at når (hvis!) deres bøn er besvaret, vil de helhjertet glæde sig og straks følge vinket uanset deres nuværende forhold, for det kommer fra det Guddommelige.

Det kan kun være det rigtige svar, der fremmer lykke.

Men når man står over for det med længsel ventede objekts ankomst eller oplevelse eller vejledning -

bliver modtageren af den Guddommelige Nåde sommetider så forstyrret og desorienteret og ude af stand til at acceptere, at der har været en indtrængen af Guddommelige Bevidsthed præcis som bedt om,

at han/hun ikke ved, hvordan det skal håndteres.

Hvis sindene er så forstyrrede, når det, de har bedt om, faktisk gives dem på en uventet måde - hvor er den sande TRO, som de var så sikre på, at de havde i overflod?

Ser I ikke også, at tro, ikke sandhed

selvfølgelig bortset fra den Guddommelige Bevidstheds-indgriben

- har orkestreret hele den symfoniske sats, svaret på bønnen.

Denne indgriben er den eneste "virkelighed" i hele proceduren -

resten er tro og håb - mental gymnastik ved hjælp af tidligere erfaringer til at måle nutiden.

Jeres eneste SANDHED er Guddommelig Bevidsthed, som kun fører til vækst og perfektion - hvis I fuldt ud stoler på at den gøre det.

Hold pause her og læs og genlæs ovenstående afsnit, for hvad der foregår i jeres bevidsthed er stoffet i jeres oplevelser og liv.

Så spørg jer selv - OPFATTER - INDSER - FORSTÅR I egentlig Virkeligheden som værende kilden til al viden og skabelse - eller hylder I blot Guddommeligt Bevidsthed i ord og overfladisk mental anerkendelse men ikke i gerning?

Lever I helt og fuldt, minut for minut, i erkendelsen af,

at UNIVERSEL BEVIDSTHED er den eneste Virkelighed og Højeste Intelligens, der opererer inden for skabelsen?

Er I konsekvent afhængig af dens yderst effektive vejledning,

eller tror I, at I hellere vil leve af jeres egen endelige vilje og nogle gange forvirrede følelsesmæssige impulser?

Og hvis I får direkte vejledning til at følge en bestemt ledelse,

men stopper op for at tænke på, om vejledningen leder jer der, hvor I tror, I vil gå, er I helt overgivet til den Højeste Intelligente Autoritet - den Guddommelig Bevidsthed?

Er dette ikke en indikation på, at jeres ego stadig er i kontrol?

Selv disse BREVE, når de cirkuleres som påtænkt, vil komme til at være "overbevisninger", ikke den rene åndelige opfattelse af

"HVAD ER",

hvorfra disse ord er kommet.

Kun ved at meditere efter at have bedt om åndelig belysning  over disse ord, vil den åndelige "Virkelighed" bag ordene til sidst komme som en lysstråle ind i sindet.

Når dette sker, vil I VIDE, at I VED det.

De af jer, der har udviklet sig tilstrækkeligt til at leve i to dimensioner,

I, hvis sind kan bevæge sig ud over det menneskelige intellekts rige ind i den højere dimension af "Universel Virkelighed",

vil sandsynligvis møde mange mennesker i fremtiden, som vil afvise disse BREVE som fantasier, men lad jer ikke afskrække. 

 

Læs videre:

Kristusbrev 8

Meditation-Bøn

Fader-Moder-Liv-Bøn

 Kristus:

FADER-MODER-LIV, du er mit liv, min stadige støtte, min helse, min beskyttelse, min fuldkomne opfyldelse af ethvert behov og min højeste inspiration.

Jeg beder dig om at afsløre den sande Realitet af Dig Selv for mig.

Jeg ved, det er din VILJE, at jeg skal være fuldt oplyst, så jeg bedre kan modtage bevidsthed om din tilstedeværelse i og omkring mig.

Jeg tror og ved, at dette er muligt.

Jeg tror, at du beskytter og opretholder mig inden for fuldkommen KÆRLIGHED.

Jeg ved, at mit endelige formål er at UDTRYKKE DIG.

Når jeg taler til dig, ved jeg, at du er helt modtagelig for mig, for du er UNIVERSEL KÆRLIG INTELLIGENS, som så vidunderligt har designet denne verden og bragt den ind i synlig form.

Jeg ved, at når jeg beder DIG om at tale til mig,

sender jeg et bevidstheds-søgelys ind i Din Guddommelige Bevidsthed

og når jeg lytter,

vil DU trænge ind i min menneskelige bevidsthed og komme stadigt nærmere til mit mere og mere modtagelige sind og hjerte.

Jeg overgiver mig selv og mit liv til din omsorg.

  (Hver gang du siger og visualiserer denne bøn, skaber du en åndelig bevidsthedsform, der bliver stærkere og stadig mere forhøjet i vibrationer, eftersom bønnens sande mening fordybes i dit sind og hjerte og dine erkendelser højnes.)

Efter bønnen, skal du slappe stadigt mere af og lade dit sind tømmes så meget som muligt.

Hvis tanker trænger ind, gentag forsigtigt "Guddommeligt Liv" eller "Fader-Moder-Liv" for dig selv og stiln igen dit sind.

 -------

Læs vejledning til "Fader-Moder-Liv-Bøn":

HVORDAN DU MEDITERER

Når du mediterer, skal du indtage den stilling, der er mest behagelig for dig.

Du behøver ikke at gå ind i fysiske kropsvridninger.

Hvil og slap af. Fortæl dig selv, at du skal slappe af og frigive alle dine lemmer, herunder dit hoved, nakke og ansigt i en tilstand af fuldstændig slaphed.

Jeg må indskærpe over for dig, at meditation bør - efterhånden - være lige så enkelt for dig som at falde i søvn.

Formålet med meditation er at sætte hele din bevidsthed i stand til at bevæge sig ud over grænserne for intellekt og fornuft.

(Der er lærere, der vil fortælle dig at "forestille dig" ....

hvad du end får at vide, at du skal forestille dig, kan du være sikker på, at du ikke bliver hjulpet til at gå andre steder end dine egne tankeprocessers nye fantasifulde riger.)***

Det denne meditationsmetode vil medføre, vil være en lettelse fra tanker og stress, som dine ego-tryk skaber for dig.

I din forestillingsverden kan egoet være - eller måske ikke være - slumrende.

*"Himmeriget", Kingdom of Heaven egtl. Himlens Kongerige.

**tilværelsen, engelsk: existence, eksistens, tilværelse.

***Læs evt. i den forb. også Brev 9 s. 15

Side 24

Forbered dig før du begynder at meditere, ved fuldt ud at indse, at du er ved at skabe kontakt til "GUDDOMMELIG BEVIDSTHED" både inden for og transcenderende din bevidsthed - derfor er DEN også derude og omkring dig.

Visualiser præcis, hvad det betyder.

Husk, at det du TÆNKER på, er det, du tuner ind på.

Dine tanker er "søgelys", der skaber kontakt med det, du søger.

Husk at hver "tanke" har sin egen frekvens af vibrationer i bevidstheden.

Vær overbevist om det, vid det, for det er sandt.

Jo mere åndelig tanken er, desto højere frekvenser af vibrationer.

"Bevidsthedsformer" udtrykt i ord er ikke synlige, men er "specifikke enheder af væren".

De har bevidsthedens liv i sig.

De er magnetiserede til lignende "bevidsthedsformer". Lige tiltrækker lige.

Tænk "hund" og visualiser, hvad du mener og dine tanker er tunet ind på hundearten.

Tænk "UNIVERSEL BEVIDSTHED" eller "GUDDOMMELIGT LIV" med forståelse for hvad du mener -

og dine tanker vil blive rettet mod

"UNIVERSEL BEVIDSTHED" - GUDDOMMELIGT LIV.
 

Hvis du fuldt ud har forstået alt, hvad jeg prøver at fortælle dig, vil du vide, at din meditation når sit mål.

Vid dette og du vil finde din tro styrket.

Din tro forbliver svag, fordi du kun håber eller trænger til eller magnetisk "ønsker" at tune ind på LIV-BEVIDSTHED, fordi du håber, at du vil opnå nogen gavn af øvelsen.

Kan du ikke se, hvor "jordisk" en sådan tilgang til:

DET SOM GAV DIG "VÆREN" er?

Er det ærbødigt?

Passer det til en person, der søger sand kontakt og forventer at få det?

Selvom

UENDELIG UNIVERSEL BEVIDSTHED

ikke er den mytiske "Gud" I det høje som afbildet i Det Gamle Testamente,

er det

den Uendelige Kraftfulde Virkelighed overalt tilstede,

der manifesterer Dets eget design, intelligent, evolutionær, kærlig omsorg

for alt Det har bragt ind i væren.

Dette er hvad du må indse, at du i sidste ende vil nærme dig, mens du stadig er på jorden, når du når de højeste dimensioner, efter at dine magnetiske følelser er blevet opløst, ikke kun fra dit sind, men også din underbevidsthed og solar plexus.

Først og fremmest vil du komme i kontakt med FADER-MODER-GUDOMMELIGT LIV,som altid er aktiv i hele dit system og universet.

Husk Det er i ekvilibrium* inden for den uendelige universelle dimension og aktiv inden i verden.

"Faderaktivitet" sætter målene.

"Moderkærlighed" styrer, hvorledes planerne vil blive udviklet for at fremme det højeste gode af det, der bliver tilpasset, helet eller beskyttet.


*ekvilibrium, nærmest "i balance".

Side 25

(Utallige mennesker vil sige, at ovenstående udsagn blot er fantasi. De kan håne som de lyster.)

De, der formår at komme i kontakt med

"Fader-Moder-Liv-Bevidsthed"

et andet navn for

GUDDOMMELIG-LIV-BEVIDSTHED,

men som betegner dets dobbelte kvaliteter - vil bekræfte, at ovenstående er en nøjagtig beskrivelse af den åndelige udvikling, der følger en sådan kontakt.)

For at vende tilbage til din meditation.

Før du forsøger at gå ind i den meditative tilstand, skal du først huske den efterfølgende bøn, så ordene bliver dine egne.

Når du er blevet helt afslappet, begynder du din meditation med denne bøn:

Sig den langsomt og visualiser betydningen af hvert ord for at gøre det muligt for dig at træde ind i bevidstheden af ordet og gøre det muligt for ordets energi-bevidsthed at træde ind i dit dybeste selv.

Som du siger denne bøn, bør dine øjne være lukkede og dit blik hævet mod din pande.

FADER-MODER-LIV, du er mit liv, min stadige støtte, min helse, min beskyttelse, min fuldkomne opfyldelse af ethvert behov og min højeste inspiration.

Jeg beder dig om at afsløre den sande Realitet af Dig Selv for mig.

Jeg ved, det er din VILJE, at jeg skal være fuldt oplyst, så jeg bedre kan modtage bevidsthed om din tilstedeværelse i og omkring mig.

Jeg tror og ved, at dette er muligt.

Jeg tror, at du beskytter og opretholder mig inden for fuldkommen KÆRLIGHED.

Jeg ved, at mit endelige formål er at UDTRYKKE DIG.

Når jeg taler til dig, ved jeg, at du er helt modtagelig for mig, for du er UNIVERSEL KÆRLIG INTELLIGENS, som så vidunderligt har designet denne verden og bragt den ind i synlig form.

Jeg ved, at når jeg beder DIG om at tale til mig,

sender jeg et bevidstheds-søgelys ind i Din Guddommelige Bevidsthed

og når jeg lytter,

vil DU trænge ind i min menneskelige bevidsthed og komme stadigt nærmere til mit mere og mere modtagelige sind og hjerte.

Jeg overgiver mig selv og mit liv til din omsorg.

(Hver gang du siger og visualiserer denne bøn, skaber du en åndelig bevidsthedsform, der bliver stærkere og stadig mere forhøjet i vibrationer, eftersom bønnens sande mening fordybes i dit sind og hjerte og dine erkendelser højnes.)

Efter bønnen, skal du slappe stadigt mere af og lade dit sind tømmes så meget som muligt.

Hvis tanker trænger ind, gentag forsigtigt "Guddommeligt Liv" eller "Fader-Moder-Liv" for dig selv og stiln igen dit sind.

Efter mange måneder med oprigtig meditation kan du komme til at føle, at din krop pludselig spjætter, som hos en person, der falder i søvn og så pludselig vågner op.

Hvis dette sker, vær taknemlig, da din bevidsthed trænger igennem barriererne i dine tidligere skabte bevidsthedskræfter, der indkapsler din sjæl.

Når du føler dig selv træde ind i en anden dyb tilstand af bevidsthed, så dyb, at du knapt ånder, vid da, at du begynder at nå dine mål.

I slutningen af din meditation sig da tak ned glæde og taknemmelighed.

Husk, at intet du kan tænke, sige eller gøre, kan på nogen måde reducere alt, hvad "Fader-moder-liv-bevidsthed" er.

Enhver tvivl vil dog danne en barriere mellem dig og Fader-moder-liv.

Side 26

Jeg ønsker at advare dig:

Når du forsøger at stilne dit sind og tanker, kan du måske føle dig dårligt til pas, føle fysisk ubehag og endog uro.

Dette skyldes at du til at begynde med, vil møde din egen "bevidstheds" sorte mur og det kan være ekstremt foruroligende - ja endog smertefuldt.

Velsign oplevelsen og bed "Fader-liv" om at trænge ind i din bevidsthed næste gang du lytter.

Rejs dig derefter og læg oplevelsen bag dig.

Når du oplever, at du endelig træder ind i stilheden,

hvil dig da blot roligt, vel vidende, at du nu er trådt ind i, hvad man kan kalde det "allerhelligste",

fordi du endelig opnår kontakt med "Fader-Moder-Livet" inden i dig.

Det vil tage tid for denne høje åndelige oplevelse af Stilhed at blive en daglig rutine.

Husk, at du har en livstid af ego-bagage at kassere og opløse.

Uanset hvad du føler eller er opmærksom på under din meditation, forvent at mærke en forskel i dit liv, når du går ud af den.

Husk, at forventning er en "bevidsthedsform" og som du "forventer", åbner du vejen for det, som du "forventer" bliver magnetiseret i din oplevelse, uanset hvad det måtte være, hvad det end er, du behøver eller beskæftiger jer med.

Hvis du ikke føler en ny lethed i ånden, trods dine oprigtige forventninger, benægt ikke forandringer eller tvivl på muligheden for dem.

Husk, at din bevidsthed er elektromagnetisk, af samme stof som din fysiske krop, og det er grundlaget for alle oplevelser i dit liv.

Fortsæt med at forvente -

som du gør det, opbygger du kraften, energien i dine "forventninger

- bevidsthedsformer", som vil trække manifestationen af alt, hvad du forventer, til sig.

"Fader-moder-liv-bevidsthed" kan kun magnetiseres i din individuelle bevidsthed ved tro, oprigtige forventninger og viljen til at åbne dig op for udrensningen af dine magnetiske-følelsesmæssige "binding-afvisning-impulser".

Hvor mange af jer går i øjeblikket ind i meditationen på denne måde og kommer ud og FORVENTER ændringer?

Hvor mange er ikke nedslåede, når de har følt en vis forandring og så ingenting i kortere tid?

Husk på, at jeg fortalte dig, at I er underkastede rytmer af "høj" og "lav".

Når du er i dine "lave", er strømmen af Guddommeligt Liv i dit system faldet og vibrations-frekvenserne i din bevidsthed falder også.

Derfor er kontakt med "Fader-Moder-Liv-Bevidsthed" i disse tider, i starten af din søgen, næsten umulig.

I de første dage, hvor du søger Sandhed, er du under din meditation meget i kontakt med din underbevidsthed og du vil opdage, at der er en irriterende genopblussen af alle de gamle negative tanker og erindringer, som du havde troet du havde overvundet.

Når du træder ind i dine "højder", vil du finde en genopblussen af dit åndelige selv og vil glæde dig over dette.

Dine meditationer vil være mere positive og produktive af kontakten med "Fader-Moder-Liv-Bevidsthed".

Hvis du vil have modet til at fortsætte og udøve selvdisciplin i de "lave" tider såvel som de gode, vil du i sidste ende finde, at "lave" bliver mindre "lave" og enhver tidligere depression vil blive løftet.

Husk, at hvert tilfælde med "bønlig bevidsthed" bringer dig tættere på dine mål, selv om du måske forbliver helt uvidende om dette.

Ikke desto mindre sker der noget, der til sidst vil gavne dig - tro på det.

Da jeg var på jorden, sagde jeg:

Jeg er kommet for at give jer FRIHED

Jeg er kommet for at bringe jer "LIV I OVERFLOD"!

Side 27

Hemmeligheden bag jeres

træthed, udmattelse, inkonsekvens, ustabilitet, frygt, fortvivlelse, depression

ligger i jeres magnetiske-følelsesmæssige "binding-afvisning"-reaktioner på livet og de underbevidste mønstre, som somme tider tager over og projekterer jer ind i situationer, I aldrig havde ønsket at skabe.

På grund af disse "naturlige individualitets-impulser" er I bestemt ikke frie.

I er under kontrol af den magnetiske-følelsesmæssige binding både i jeres bevidste og ubevidste sind.

I lever i Egoets greb, som har givet jer individualitet og bundet jer i bånd af følelsesmæssige reaktioner på livet.

Men tiden kommer for den oprigtige og passionerede søgende, personen, som med glæde følger Kristusbevidsthedens vej - KRISTUSVEJEN -

Når denne "mediterer og gennemtrænger de magnetiske-følelsesmæssige områder i hjernen for at modtage oplysning, som er prentet ind i de allerøverste områder af hjernen under kraniet.

Nye celler bliver prentet med ny viden.

Dette er en løbende proces, og I vil sandsynligvis føle, at denne "åbning" finder sted i jeres hjerne.

I begynder nu at operere mere og mere inden for det overbevidste sind, som er i stadig større kontakt med "Fader-Moder-Liv-Bevidsthed"

indtil den tid kommer, hvor I ikke længere kan bære "ego'ets" tanker og følelser, der dominerer jeres normale dagsbevidsthed og I dør den totale selv-overgivelses død.

Når dette sker, vil "Fader-Moder-Liv-Bevidsthed" fylde jer med en vision, der udelukker alt andet.

I vil træde ind i de "bevidsthedsfrekvenser" af, hvad jeg, da jeg var på jorden kaldte, "Himmeriget"*.

Denne fase vil blive præget af en gradvis tilbagetrækning fra det liv, som i førte før.

Jeres tankeliv vil blive mere og mere renset og I vil finde, at I selv reagerer på situationer, begivenheder og mennesker på en mindre lidenskabelig måde.

Mens I måske er mindre følelsesmæssigt varme eller kolde end før, vil I nu være i de første bølgelængder af, hvad I betegner "ubetinget kærlighed" og vil gøre alt ud fra synspunktet om at fremme det højeste gode for alle, hvilket betyder:

for deres vækst, ernæring, heling, beskyttelse, opfyldelse af deres legitime behov inden for et system af lov og orden.

I vil elske dybere end nogensinde før, men der vil ikke være nogen af de menneskelige følelser, der kan forårsage så mange fejltagelser i kommunikation og handling.

Når I har opnået sand indre viden, vil I være i stand til at overskride den følelsesmæssige bagage.

I vil være i stand til at meditere og trække på "Fader-Moder-Liv" og I vil føle ny energi strømme ind i jeres system, som vil give jer ny opdrift.

I vil le, være mere legesyge, find lykke i de små ting, elske verden, føler stor taknemmelighed for enhver lille velsignelse, der kommer ind i jeres liv

I vil finde at velsignelserne mangfoldiggøres i jeres oplevelser og regne ned på jeres daglige vej.

Hvordan opfører personen, som har opnået frihed fra "egoet" sig?

Til sidst er en sådan person helt fri for frygt.

Der vil være en fuldstændig overbevisning om, at han**, uanset hvor han går, er beskyttet.

Selv om han gennemgår potentielt farlige oplevelser, vil han komme uskadt derfra.

Han vil vide, at han ikke har brug for sværd eller skydevåben for at beskytte sig.

Han er beskyttet mod enhver negativ eventualitet, hvor end han færdes.

Han vil ikke frygte nogen sygdom, da han vil vide, at alle indbyggede dele i hans system for at holde ham sund, fungerer fuldt ud.

Han vil vide, at han aldrig vil "mangle" de ting der er nødvendige for at gøre sit liv lykkeligt og behageligt.

Til stadighed vil han prise og takke "FADER-MODER-LIV" for alle ting, der allerede er modtaget og vil blive modtaget i fremtiden.

*Himmeriget, Kingdom of Heaven, egtl. Himlens Kongerige.

 ** han: han/hun.

Side 28

Han ved, at han bliver guidet til at være på det rette sted på det rigtige tidspunkt.

Han ved også, at han kan bede om det, der er nødvendigt og svaret kommer hurtigt.

Men bønnen kommer fra hans åndeligt oplyste center og han vil aldrig søge noget egoistisk, men vil altid bede om ting inden for rammerne af, hvad der vil være godt for hans omgivelser, familie, venner.

Han vil have et åbent sind vel vidende, at SANDHED er uendelig og mens han måske ved meget, er der altid en yderligere dimension at undersøge.

Det er det, der gør livet i enhver dimension, selv bevidsthedens Himmelske Riger, så spændende og meningsfyldte.

I sit daglige liv vil den oplyste sjæl vågne op med et sind, der er tømt for alt andet end lovprisning og taksigelse.

Derefter vil han være opmærksom på de opgaver, der venter ham og takke for energien og viljen til at udføre disse opgaver og vil så tage af sted for at udføre dem uden indre modstand eller modvilje.

Som følge af denne holdning til daglig rutine spilder han ikke energi på modstand i nogen form.

Hvis der er en særlig grund til at gå imod et forslag eller påtvingelse, vil han gøre det roligt og fornuftigt uden magnetiske-emotionelle følelser i form af irritation eller afvisning.

Han bliver den ulidenskabelige observatør, der gør det rigtige på det rigtige tidspunkt.

Han besidder en tålmodig sjæl, der venter på vejledning og venter på, at de rigtige døre åbnes og venter på bekræftelse af, om alle planer virkelig er Guddommelig Vilje ført ind i hans sind, hjerte og energi.

Han bliver et sandt menneske, der manifesterer "Fader-Moder-Liv-Bevidsthed".

Han tager også de feminine karakteristika af universel kærlighed på sig og bliver legemliggørelsen af intelligent kærlighed eller kærlig intelligens.

Hun påtager sig en mere maskulin karakteristik af styrke og stærk følelse af retning.

Hvis nogen behøver instruktion, vil han/hun udvise kærlig intelligens og personen vil blive opløftet af hans/hendes ord.

Hvis helbredelse er nødvendig, vil han/hun demonstrere intelligent kærlighed og personen bliver helbredt.

Dette er det mål, som jeg kærligt anbefaler jer.

Vejen til Kristusbevidstheder skitseret i disse BREVE.

Når I opnår dette, vil I glæde jer og sige, at hvert øjeblik af de stenede og ujævne tider, som nu vil være lagt bag jer for evigt, var det værd.

I vil være frie til at bestige højere dimensioner, hver med nye oplevelser og glæder.

I vil blive grundlæggere af en ny orden på jorden, som vil forme spydspidsen for en ny bølge af åndelig udvikling.

Når denne åndelige udvikling spredes til masserne mange år fremover, vil menneskene endelig lære at leve i fred med hinanden.

Disse ting kommer helt sikkert til at ske,

for FRØENE til en sådan fremtid er allerede sået i disse BREVE

De, der byder dem velkomne i deres bevidsthed og udholder i tro, vil med tiden finde at de blomstrer i skønhed, glæde og harmoni og frembringer frugter i deres dagligdag.

Tro det - for jeg, Kristus, har talt.

*sjæl: ”Da jeg var på jorden, talte jeg til folket om "Guds Rige".

Jeg sagde, at det var inden i jer.

Således er det.

Det er jeres sjæl

(Kristusbrev 6 s. 7)

For Guds rige er inden i jer."

          (Luk. Kap. 17 vers 20-21)

            (1948 oversættelse)

 

 

Læs vejledning til bøn/meditation

 

Kristusbrev 8, side 23-28

 

 

 


  Læs Kristusbrevene 

her

 

 

dikteret 2000-2001

overs. 2019.1

 

 

*************************************************************

2000  CHRIST'S LETTERS, www.christway.co.za

 

NB Jeg anbefaler i dette Brev, som I de andre, at man i tvivlstilfælde læser den engelske originaltekst! (o.a.): 

 

 

 til downloading i pdf format:

 

CHRIST'S LETTERS

 

OBS Hvor der i Kristusbrevene og de tilknyttede artikler

er en generel kritisk beskrivelse af kristne/kristendommen,

jøder/jødedommen, muslimer/islam, mænd, kvinder m.v.

gælder denne beskrivelse kun de, der i praksis passer ind i det beskrevne.

 

Ingen kristen, jøde, muslim, mand, kvinde m.v.

bør føle sig ramt af disse kritiske beskrivelser,

hvis de rent faktisk ikke passer ind i beskrivelsen.