10-12 2020

Så/høst - Karma

Da et lands ledelse (dog tidsforskudt med tiden for karmas tilbagevenden) i høj grad afspejler dets befolkning og omvendt.

 Lige som vores tanker, følelser og tilhørende handlinger udsendes som en energi (såning) og senere vender tilbage som høst:

 ("god"/"dårlig" eller det behagelige /ubehagelige gode (Martinus))

 Således er det også for grupper (vores nærmeste, kolleger, venner o.s.v), der her vender tilbage som gruppekarma.

 Dette gælder også større grupper endda lande og grupper af lande, eksempelvis Danmark, Sverige, Norge samt Finland.

 Danmark er også en del af den gruppe, der hedder EU m.v.

 Til sidst (i denne sammenhæng) er hele jordens befolkning i en stor gruppe under samme så/høst princip.

 Dette er ikke Guds belønning/straf, men en opdragende og udviklende lov, som Gud har skabt og som fungerer automatisk. Som f.eks. tyngdeloven.

Så p.g.a. af vores materialistiske tankegang (troen på, at der intet eksisterer ud over materien) og dennes følger som krig, overforbrug, demoralisering etc. er muligheden for at vi og resten af verden yderligere kan "høste" et eller andet ubehageligt desværre sandsynligt. jd

Læs: