Brev 2

Kristus siger, at som Jesus var han et eksempel på, hvad enhver person kan blive.

Han siger, at hans breve er grundlaget for den næste tidsalder  og at fejlfortolkninger af Det Nye Testamente hindrer åndelige fremskridt. 

Han fortsætter fortællingen om sit liv på Jorden.

Han forklarer den sande betydning af hans mission om at "redde" menneskeheden og sandheden om hans korsfæstelse.


Han fortæller, hvordan han lærte folk om den store Lov "at høste som du sår",

hvordan holdninger skaber ondskab og hvordan man lever kærlige liv.

Brev 2

 

 

Brev 3

Kristus siger, at der ikke er nogen frelse som beskrevet i kirkens dogma.

Mennesket må stige til universel kærligheds-bevidsthed, fordi det alene vil frigøre ham fra loven om årsag og virkning.

Kristus fortæller os, at da han var i ørkenen så han, at der ikke var noget fast under solen, at alt var synliggjort bevidsthed.

 Samtidig indså han, hvordan hans tanker påvirkede ting omkring ham.

Han forklarer, hvordan han forsøgte at lære folk, at Faderen var indeni dem  og hvordan de kunne komme ind i himmeriget.

Han siger, at mennesker var bange for at acceptere hans lære.

Han beskriver bespiselsen af folkemængden, taler om troens rolle  og fortæller, hvad der skete, da han vandrede på søen.

 -------

Påskens begivenheder I

(s. 11-20)


Han fortæller os, hvordan han vækkede de jødiske præsters vrede og hvordan disciplene reagerede på nyheden om hans forestående korsfæstelse. 

Han beskriver den sidste nadver og afslører sandheden om opstandelsen.

Brev 3

 

Brev 4

 Kristus fortæller årsagerne til den kommende verdenskrise.

Han fortæller os, at profeter og åndelige lærere er af et sind og en kærlighed 

Han siger, at alle mennesker er lige.

 Han fortæller os, at den eneste måde for os at overleve trængslernes tid er  at stige op over religiøse forskelle og leve som et åndeligt broderskab af kærlighed.

 Han forklarer, hvordan hver person kan gøre en forskel, hvordan hver enkelt kan forbedre sine omgivelser gennem deres tænkning.

Han taler om kilden til kønsforskelle og effekten af seksuelle forhold på mænd og kvinder, deres liv og verden. Han taler om renhed og åndelig kærlighed.

Han siger, at kampen mellem kønnene påvirker verden, at holdningen mellem mænd og kvinder i sidste ende vil ændre sig, åndelige fremskridt vil finde sted og børn med nyt åndeligt potentiale vil blive født.

Brev 4

 

Indhold: 

Kristusbrevene 1-9

 

oversættelse af Brev 1-9

2019.1

færdigredigeret 11-10-2019

 

Brev 1

Kristus taler om sine grunde til at vende tilbage for at diktere disse breve.

Han siger, at menneskeheden bringer sine egne lidelser over sig selv gennem sine tanker og handlinger.

Han taler om betydningen af næstekærlighed og dens rolle i åndelig udvikling.

 Han advarer i år 2000 om, at frøene bliver sået til global terrorisme og krise, en tid med kvaler og trængsler.

Han fortæller os, at der ikke findes sådan noget som "synd mod Gud", kun det åndeligt-videnskabelige princip, at du høster som du sår.

Han forklarer vores sande kilde til væren, oprindelsen af den "menneskelige personlighed" og siger, at det er, hvad der er i vores hjerter og sind, der skaber  de forhold og katastrofer vi ser i verden.

 Han fortæller os, hvordan vi kan skabe en ny virkelighed og siger at nøglen ligger inden i os.

Kristus understreger, at sygdom ikke er Faderens vilje.

Han forklarer den sande kilde til sygdom.

 Han fordriver myter om sin tid på jorden og fortæller os, hvorfor han blev korsfæstet og hvorfor hans mission ikke blev nedskrevet korrekt.

 Han beskriver sine seks uger i ørkenen og hvordan det han lærte, ændrede ham fra en oprører til en mester og helbreder.

Han fortæller os om Himmeriget, Guds natur og de ni principper for skabelse.

Han beskriver virus og  årsagen til dets opståen.

Brev 1

Brev 5


 Kristus fortæller os om formålet med hans mission i Palæstina og hvorfor hans lære er blevet forvrænget.

Han forklarer, at materien ikke er fast og hvordan den påvirkes af menneskets tanke. 

Han siger, at universet er synliggjort bevidsthed og beskriver de åndeligt-videnskabelige principper for, hvordan det blev til.

Han forklarer også, hvordan elektromagnetisme giver materiel effekt til det han siger, er den store videnskabelige og åndelige lov, der bestemmer den menneskelige tilstand og erfaring: 

"Du høster som du sår." 

 Brev 5

 

Brev 6


Kristus beskriver naturen og formålet med tilværelsen.

Han fortæller os formålet med vores åndelige rejse.

Han forklarer egoets rolle.

Han siger, at det er et middel til at udtrykke individualitet  og er et nødvendigt redskab, men kilden til al lidelse.

 

Påskens begivenheder II

(s. 19-24)

Kristus fortæller om "Den sidste nadver".

 

 

Kristus forklarer sandheden om "synd".

 Brev 6

 

 

Brev 7

 

Kristus fortæller, hvad der foregår åndeligt under sex og hvordan børn fødes med forskellige niveauer af bevidsthed.

Han forklarer mandens og kvindens plads i verdensordenen.

Han taler om den kristne Gud og dogmatik.

 Brev 7

 

 

 Brev 8

 

Kristus beskriver, hvordan man skal leve i harmoni med Eksistensens Love og komme i en  harmonisk tilstand, hvor alt bliver forsynet i overflod.

Det gode helbred bliver gendannet.

Ubetinget kærlighed er spontan og glæde bliver en naturlig sindstilstand.

Kristus fortæller os, hvordan vi skal klare os med konflikter i vores forhold til andre.

Han forklarer også hvorfor vi aldrig bør dømme, kritisere eller fordømme andre, eller indtage en holdning, der vil ydmyge andre.

Han forklarer, hvordan vi bør meditere og giver os Kristi Bøn.

 Brev 8

 

 

Brev 9

 

 Kristus fortæller,  hvordan man skal overvinde egoet og hvordan man står over for tider med konflikt og modgang.

Han fortæller os, at latter er guddommeligt.

Han advarer os om åndelige "øvelser", der binder os til det materielle liv.

Han taler om racisme og understreger, at alle inderst inde er forenede i enhed.

Han slutter med et  opmuntrende budskab til alle, der er tiltrukket af hans Breve.

 

Brev 9