Tro som et sennepsfrø

 

 

"Har I en tro som et sennepsfrø, kan I sige til dette bjerg: Flyt dig herfra og derhen! og det vil flytte sig. Og intet vil være umuligt for jer."

Matthæusevangeliet, kap. 17 vers 17-20

 

 

Kristus:

Da jeg var på jorden, talte jeg Sandhed til menneskene, men det blev uafladeligt misfortolket.

Hvad jeg virkelig sagde om tro, var dette:

"I ser dette store træ. Det er vokset ud af det mindste frø I kan forestille jer. Se på den umådelige stamme, grenene og bladene. Hele den enorme tilvækst er kommet ud af et lille frø."

"Hvordan er det sket?"

"Hvorfra kom alt veddet i træet og bladene, som pryder det!"

"Er det ikke lige så meget et mirakel, som de mirakler, jeg gør for jer, dag efter dag?"

"Er ikke væksten i dette træ lige så meget ”Faderens” arbejde som helbredelsen, der finder sted i syge mennesker?”

"Jeg spørger jer - hvad er et frø? Kan I fortælle mig det? Nej - det kan I ikke. Men jeg vil fortælle jer det.”

Det er en lille entitet af ”bevidstheds-viden”. Det er "bevidstheds- viden" om, hvad det skal blive. Den er et fragment af ”bevidsthed” udtrukket fra den "Guddommelige Skaber-Bevidsthed"."

Det er et lille stykke tankekraft trukket fra ”Faderens Tankekraft” - som, når det plantes i  jorden og vandes af regn, vil begynde at klæde sig med den synlige ”materie”, som det har en viden om, dybt inde i sig selv."

"Denne viden er sand, den er fast, den er stærk og ufravigelig."

"Denne selverkendelse indeholdt i frøet, er en overbevisning i ”bevidsthed”."

Alle livsformer opstår ud af denne målrettede selverkendelse – en "overbevisning i bevidsthed”.

"Denne "overbevisning i bevidsthed” er det, der adskiller den livløse jord og klipperne fra alt, hvad der lever og vokser på jordens overflade."

"Hvor der ikke er nogen ”overbevisning i bevidsthed" eller viden om identitet” er der ingen vækst."

"Bevidstheden i jord og sten forbliver”bevidsthed” i en dvaletilstand."

"Derfor, hvis I kunne være overbevist om, hvad I beder om,

så kraftigt som et sennepsfrø, kender sin egen identitet,

ville I være i stand til at gøre alt, hvad I ønskede at gøre.”

"Hvis I kunne bære et frø i jeres sind, - den fuldkomne plan for jeres inderligste mål og vide ud over enhver tvivl, at det kan vokse og bære fuldkommen frugt, ville I se dette vidunderlige frø få sit eget liv, som snart vil manifesteres i jeres liv.

"Og I vil helt sikkert kunne flytte bjergene i jeres liv - de bjerge, der står på tværs af jeres vej og forhindrer jer i at opnå alt det, I gerne vil ... bjerge, som i tider med hensynsløshed og ond tænkning er blevet skabt af jer selv.”

"Hvis I blot forstod skabelsen og tilværelsen, ville I være i stand til at leve jeres liv i fuldstændig frihed med ubegrænsede bedrifter og ophøjet glæde.

 

 

Side 10

Søg at forstå og I vil opdage, at lidt efter lidt vil forståelse komme til jer.”

"Bank på døren til universet, der giver adgang til "Gud"- den "Universelle Fader-Bevidsthed” og i sidste ende vil I finde døren åbne sig og I vil have adgang til verdens hemmeligheder.”

"Hav tiltro og I vil modtage."*

Jeg mindede dem også altid om, at:

Kun de med rene sind og hjerter vil udrette disse mægtige ting.”

De onde florerer måske et stykke tid, ligesom konger og plyndrende hære og andre som samler uret i deres sind; de har fået lov til at gøre deres arbejde i et stykke tid, da visse goder også kan opstå af det onde, men til sidst fejler de og deres navne vil blive til hån i resten af verden.”

"Derfor, så mange af jer som det vil lykkes for, opfordrer jeg til at undersøge jeres motiver.”

Begær, der udelukkende er født af selviske længsler efter rigdom eller bekvemmelighed, ender til sidst i skuffelse, sygdom og død.”

"Og jeg siger til jer, der læser disse ord - lad ingen vove at benægte sandheden i det jeg taler,  før de også har gået selvforglemmelsens vej, som jeg vandrede på jorden og nået den samme forening med "Faderen" og samme højder af ubestridelig viden og forståelse, som jeg besad.

Når I har opnået alt dette, vil I ikke længere have lyst til at benægte sandheden i det, jeg siger til jer.

I vil derimod ikke kunne holde jer tilbage fra at forenes med "mig" i at undervise jeres medmennesker.

Indtil da, ti, og lad intet menneske kende jeres uvidenhed."

Hvor ofte favner menneskene over hele verden ikke min undervisning som meget moraliserende og de mest perfekt formulerede retningslinjer for god opførsel og daglig leven.

Men de tilføjer hurtigt, at historierne om mirakler bør lades ude af betragtning, da sådanne afvigelser fra universets naturlige love ikke er mulige.

Denne form for tanker bygger barrierer for fremtidige landvindinger i den åndeligt-videnskabelige udvikling, som det menneskelige sind er i stand til.

Faktisk kom jeg ikke til jorden for at indføre en ny religion eller højere moral end den, som Moses gav i de ti bud.

Mit formål var at bringe en ny opfattelse af "Gud" som skaberen og forståelse af selve tilværelsen.

Ud af denne viden ville der fremkomme en ny måde at leve på.

Den korrekte holdning til min mission på jorden, i dette tredje årtusinde, er at erkende, at de ”mirakler” jeg udførte er ud over mulighederne for det gennemsnitlige menneske på nuværende tidspunkt.

Imidlertid var sådanne "mirakler" eksempler på, hvad der kan opnås i fremtiden, når folks sind er fyldt med den sande viden om tilværelsen og også gennem tro, meditation og bøn er fuldt ud tilpasset og besjælet af "Universelt Liv / Kærlighedsbevidsthed”.

 

Var det virkelig sandt, at jeg "gik på vandet" , da mine disciple gik op i en båd for at krydse tværs over søen?

Hvis I har læst den bibelske beretning om denne hændelse, forstår I, at disciplene havde ladt mig tilbage.

Jeg længtes efter en mulighed for at trække mig tilbage fra al menneskelig kontakt, trække mig tilbage til bjergene og endnu en gang gå ind i en dyb meditation for at lade min bevidsthed forenes med den universelle dimension af ”Guds-Bevidsthed”.

 *tiltro, eng. belief, her nærmest i betydn.: trosoverbevisning.

 dikteret 2000-2001

overs. 2019.1

 

Læs videre på side 11

her