red. og opdat. 17-08-2022

 

Reinkarnation i bibelen

og blandt de første kristne

 

Jesus fortæller, at Johannes Døberen har været Elias:

Matthæus kap.11:

Johannes Døbers spørgsmål og Jesu svar

vers 2 Da Johannes i fængslet hørte om Kristi gerninger, sendte han bud med sine disciple vers 3 og spurgte ham: »Er du den, som kommer, eller skal vi vente en anden?« vers 4 Jesus svarede dem: »Gå hen og fortæl Johannes, hvad I hører og ser: vers 5 Blinde ser, og lamme går, spedalske bliver rene, og døve hører, og døde står op, og evangeliet forkyndes for fattige. vers 6 Og salig er den, der ikke forarges på mig.

Jesu tale om Johannes Døber

vers 7  Da de var gået, begyndte Jesus at tale til folkeskarerne om Johannes: »Hvad gik I ud i ørkenen for at se? Et siv, der svajer for vinden? vers 8 Nej, hvad gik I ud for at se? Et menneske i fornemme klæder? Se, de, der bærer fornemme klæder, findes i kongeslottene. vers 9 Nej, hvad gik I ud for at se? En profet? Ja, jeg siger jer, også mere end en profet. vers 10 Det er om ham, der står skrevet: Se, jeg sender min engel foran dig,han skal bane din vej for dig.vers 11  Sandelig siger jeg jer: Blandt kvindefødte er der ikke fremstået nogen større end Johannes Døber. Men den mindste i Himmeriget er større end han. vers 12 Fra Johannes Døbers dage indtil nu er Himmeriget blevet stormet, og de fremstormende river det til sig. vers 13 For alle profeterne og loven har indtil Johannes været forudsigelser. vers 14 Og om I vil tage imod det: Han er Elias, som skulle komme. vers 15 Den, der har ører, skal høre!

Johannes kap. 1

 Her bliver Johannes Døberen spurgt:

»er du Elias?« »Det er jeg ikke,« svarede han.

Her er der tre muligheder:

1. At Johannes ikke vidste det.

2. At Johannes vidste det men ikke ville sige det.

3. At Jesus  tog fejl.

De fleste ville nok her vælge mulighed 1!?

Matthæus kap. 17:

Forklarelsen på bjerget

vers 1 Seks dage efter tog Jesus, Peter og Jakob og hans bror Johannes med sig og førte dem op på et højt bjerg, hvor de var alene. vers 2 Og han blev forvandlet for øjnene af dem, hans ansigt lyste som solen, og hans klæder blev hvide som lyset. vers 3 Og se, Moses og Elias kom til syne for dem og talte med ham. vers 4 Så udbrød Peter og sagde til Jesus: »Herre, det er godt, at vi er her. Hvis du vil, bygger jeg tre hytter her, én til dig og én til Moses og én til Elias.« vers 5 Mens han endnu talte, se, da overskyggede en lysende sky dem, og der lød en røst fra skyen: »Det er min elskede søn, i ham har jeg fundet velbehag. Hør ham!«.....

vers 9 Mens de gik ned fra bjerget, befalede Jesus dem: »Fortæl ikke nogen om dette syn, før Menneskesønnen er opstået fra de døde.« vers 11 Så spurgte disciplene ham: »Hvordan kan de skriftkloge da sige, at Elias først skal komme?« Han svarede: »Ja, Elias skal komme og genoprette alt, vers 12 men jeg siger jer: Elias er allerede kommet, og de kendte ham ikke, men gjorde med ham, som de ville. Sådan skal også Menneskesønnen lide for deres hånd.« vers 13 Da forstod disciplene, at han talte til dem om Johannes Døber.

Wikipedia:

Elias

 -----

Johannes kap. 9:

Helbredelsen af den blindfødte

vers 1 På sin vej så Jesus en mand, der havde været blind fra fødslen. Vers 2 Hans disciple spurgte ham: ”Rabbi, hvem har syndet, han selv eller hans forældre, siden han er født blind?” vers 3 Jesus svarede: ”Hverken han selv eller hans forældre har syndet, men det er, for at Guds gerninger skal åbenbares på ham.”

Da manden er født blind, må disciplene enten have ment, at han kunne have syndet

i moders liv (hvilket vist ikke er sandsynligt) eller i et tidligere liv.

Davids salme, kap. 22:

Davids forudsigelse om sit senere liv som Jesus:

 

vers 2

Min Gud, min Gud! Hvorfor har du forladt mig?

vers 8

Alle, der ser mig, spotter mig,
de vrænger mund og ryster på hovedet:

vers 9

”Han har overgivet sin sag til Herren, lad ham udfri ham,
han må redde ham, han holder jo af ham!”


 

vers 15

Jeg er som vand, der hældes ud,
alle mine knogler falder fra hinanden,
mit hjerte er som voks,
det smelter i livet på mig.

vers 16

Min gane er tør som et potteskår,
min tunge klæber til gummerne,
du lægger mig i dødens støv.

vers 17

Hunde omgiver mig,
en flok af forbrydere står omkring mig;
de har gennemboret mine hænder og fødder,

vers 18

jeg kan tælle alle mine knogler.
De ser på mig med skadefryd,

vers 19

de deler mine klæder mellem sig,
de kaster lod om min klædning.

 

Bibelteksterne er alle fra den autoriserede oversættelse, © Det Danske Bibelselskab 1992

Wikipedia:

David

-----


De passager i bibelen, der omhandler reinkarnation er få,

måske fordi der fra o. 250 til 553 var en stigende modstand mod

kirkefaderen Origenes (183 – 253 e.kr.) og hans tanker, hvoraf læren

om reinkarnation havde en fremtrædende plads.

Hans lære blev forbudt ved det 5. økumeniske kirkemøde i Konstantinopel i 553.

De kristne skrifter, der fandtes, som gik imod kirkens lære bl.a.

ang. reinkarnation, (men ikke kun), blev forbudt og så vidt muligt destrueret.

Nogle af disse er så igen dukket op i hvor tid :

se:

Nag Hammadi

(1945-47)

se i øvrigt:

Dødehavsrullerne

 (1947-56)